✕ Stäng

Nyheter om Cancer

Susanne Schlisio - arbetat med en Nobelpristagare

Susanne Schlisio, gruppledare vid Karolinska Institutet, jobbade tidigare i William G. Kaelins forskargrupp, årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Oktober: Bröstcancermånaden!

Oktober är utnämnd till bröstcancermånaden. Vi har samlat fakta, artiklar och nyheter. Läs mer om bröstcancer här.

Cancerkompisar.se - där anhöriga möts

Alexandra och Inga-Lill Lellky grundade en hemsida kallad Cancerkompisar.se för anhörigstöd. Läs mer om den här.

Cancer och fertilitet

En mycket betydande biverkning efter cancerbehandling är infertilitet. Din läkare ska informera dig om din fertilitet kommer att påverkas av behandlingarna för att på bästa sätt motverka ofrivillig barnlöshet.

Övervikt och cancer - hur kopplas de samman?

Cancerfonden har släppt sin årliga rapport där övervikt och brist på fysisk aktivitet lyfts som stora bidragande faktorer till utveckling av cancer.

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten, visar forskning Washingtons universitet i USA. De nya rönen ökar forskarnas förståelse för cancerutveckling och ger hopp om att hitta nya sätt att stoppa cancer.

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Förhoppningen är att testet ska bli del av rutin screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer, innan patienten märker symptom.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.