✕ Stäng

Nyheter om Cancer

Quiz - Hur mycket vet du om cancer?

Testa dina kunskaper med vårt quiz.

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Förhoppningen är att testet ska bli del av rutin screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer, innan patienten märker symptom.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.

Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.

Ny flexibel metod upptäcker cancern tidigt

Tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsprecision är målen för en ny metod som utvecklats av forskare på Sahlgrenska akademin.

Motion: Överlägsen vinnare mot utmattning vid cancer

I en artikel från tidskriften JAMA Oncology konstaterar forskare att motion är den absolut bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet, eller fatigue.