✕ Stäng

Nyheter om Cancer

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Ett blodtest kan upptäcka 8 cancerformer

Förhoppningen är att testet ska bli del av rutin screeningverksamhet för tidig upptäckt av cancer, innan patienten märker symptom.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.

Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.

Ny flexibel metod upptäcker cancern tidigt

Tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsprecision är målen för en ny metod som utvecklats av forskare på Sahlgrenska akademin.

Motion: Överlägsen vinnare mot utmattning vid cancer

I en artikel från tidskriften JAMA Oncology konstaterar forskare att motion är den absolut bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet, eller fatigue.

C-vitamin som cancerbehandling, hur fungerar det?

C-vitamin har spelat en något tveksam roll inom cancerforskning men forskare i USA menar nu att det dåliga ryktet är ett resultat av att C-vitamin använts på fel sätt.

Positivt resultat för cancerläkemedel

Idag presenterar Astrazeneca sina resultat från studien AURA3.