Vad är tunntarmscancer?

Tunntarmscancer beskriver olika former av cancertumörer som utgår från tunntarmen. De två vanligaste formerna av tunntarmscancer kallas för neuroendokrin tumör (carcinoid) och adenocarcinom. De flesta patienterna som insjuknar i tunntarmscancer är cirka 60 år.


Bakgrund

Tunntarmen ligger mellan magsäcken och tjocktarmen

Tunntarmen utgör en stor del av människans matsmältningskanal. Tunntarmen startar vid den nedre delen av magmunnen som sitter i magsäcken och slutar då den mynnar ut i tjocktarmen. Tunntarmens uppgift är att ta upp mineraler, vitaminer och andra näringsämnen från innehållet i tarmen.

Cancer i tunntarmen kommer i två olika former kallade neuroendokrin tumör (NET eller carcinoid) och adenocarcinom. NET är en hormonbildande tumör som kan starta i hela mag- och tarmkanalen samt i lungorna, men oftast i tunntarmen. Adenocarcinom kommer från körtelceller som producerar sekret vilket används vid matsmältningen.   

Det är fortfarande oklart vad som orsakar NET, medan inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom ökar risken för adenocarcinom i tunntarmen.

Prognos

Om en NET identifieras i ett tidigt skede, så går den att bota. Om cancern upptäcks senare kan behandling förlänga livet i flera år.

Adenocarcinom behöver också upptäckas i tid för att kunna bota sjukdomen. Behandling som kan stanna upp sjukdomen ges annars.   

Symptom

NET ger många olika symptom såsom rodnad i ansiktet vid intag av kryddstark mat, alkohol eller efter stress. Även pipande andning och andnöd är vanliga symptom. Vid adenocarcinom eller NET kan du drabbas av förstoppning eller diarréer ibland innehållande blod samt magsmärta som kommer vid upprepade tillfällen. Kontakta alltid vården om du upplever ovannämnda symptom.

Utredning

Flera typer av undersökningar krävs för att identifiera tunntarmscancer. Dels lämnas ett blodprov samt ett urinprov att bestämma hormonnivåerna i kroppen. Sedan kan flera olika tekniker användas för att identifiera en tumör och eventuell metastasering, såsom ultraljud, datortomografi, magnetkamera- eller PET-undersökning. Ibland krävs även en röntgen med kontrastmedel för att visualisera tunntarmen. Innan den utförs så måste du fasta samt ta laxermedel för att tömma ut tarmen.

Vid vissa tillfällen görs en scintigrafi, där en liten mängd radioaktivt ämne sprutas in i kroppen. Efter undersökning med en gammakamera så identifieras cancertumörer där det radioaktiva ämnet har ansamlats.

Ett vävnadsprov är viktigt för att kunna ställa en korrekt diagnos. En läkare för då in en nål i magen och styr den via ultraljud eller datortomografi till tumören. Detta kan göras under lokalbedövning. Hela undersökningen tar mellan fem och tio minuter, medan provtagningen tar en minut.

Behandling

Både vid NET och adenocarcinom så är operation det primära behandlingsvalet. Målet med operationen är att ta bort så mycket cancervävnad som möjligt. Om den växer lokalt så kan hela tunntarmscancern tas bort och då krävs ingen ytterligare behandling. Ifall du insjuknat i adenocarcinom så får du cytostatika efter operationen för att undvika återfall. Ibland ges även strålning.

Efter operationen så behöver du ofta stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, men det beror på om din mage har anpassat sig. Efter fyra veckor har operationssåret oftast läkt.

Om du röker så är det viktigt att sluta inför operationen, eftersom det leder till snabbare återhämtning. Du ska även hålla upp några veckor efter operationen.

Efterkontroller

Återbesök görs för att identifiera återfall och prata om ditt mående. Somliga behöver fler efterkontroller, medan andra inte behöver några alls.

Vid återfall så varierar behandlingen beroende på tumörens lokalisation och hur tunntarmscancern växer. Om tunntarmscancern inte kan opereras, så går det inte att bli frisk. NET är en långsamväxande tumör och går att leva med i många år. Då kan exempelvis behandling med interferoner användas för att stimulera ditt immunförsvar att attackera cancercellerna. Även somatostatin, en hormonbehandling, kan användas för att förhindra tunntarmscancern från att utsöndra egna hormoner som ger diarré, rodnad och hudutslag. Tillväxten av adenocarcinom kan ibland stannas upp med cytostatika. Strålning ges vid biverkningar.   

Efter behandling

Hur du mår efter tunntarmscancer beror på vilken typ av cancer du insjuknat i och vilket behandling du har fått. När tunntarmen har opererats, så kan medicinering krävas för att kroppen ska ta upp tillräckligt med näring.

Många känner sig väldigt trötta. För att motverka trötthet, så är fysisk aktivitet viktigt i den mån det går. Ifall du måste vila, så är det bättre att ta korta vilopauser istället för långa. Vid oro och depression så är det viktigt att få samtalsterapi via vården.