✕ Stäng

Vad är tunntarmscancer?

Tunntarmscancer är en mycket ovanlig cancerform. Det finns olika typer av cancertumörer som kan drabba tunntarmen. De ger olika symptom och behandlas på olika sätt. Prognosen varierar beroende på vilken cancertumör det är och om den har hunnit sprida sig.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

Tunntarmscancer – de olika typerna

Tunntarmscancer

Det finns olika typer av cancer som kan drabba tunntarmen. De två vanligaste heter carcinoider och adenocarcinom. De för med sig olika symptom och behandlas på olika sätt.

Carcinoider är hormonproducerande tumörer som också kan bildas i magen och i lungorna. Carcinoider brukar inte vara så aggressiva och de växer långsamt.

Adenocarcinom är ett samlingsnamn för all cancer i körtelvävnaden, såsom cancertumör i tunntarmen. Denna typ av cancer är aggressivare än carcinoider.

Vem drabbas av tunntarmscancer?

Tunntarmscancer drabbar oftast äldre människor. Medelåldern är 70 år vid diagnos och det är mycket sällan som någon under 40 år får sjukdomen. Tunntarmscancer är lika vanlig hos män som kvinnor.

Man vet inte varför vissa drabbas av tunntarmscancer. Däremot finns det en ökad risk för personer som har en tarmsjukdom, exempelvis Crohns sjukdom.

Symptom

I början av sjukdomsförloppet är tunntarmscancer oftast helt symptomfri. Tills det att tumören är så pass stor att den hindrar innehållet i tarmen att passera lika smidigt som tidigare, då börjar symptomen komma. Vanliga symptom är då:

Symptom vid carcinoider är:
  • Astmaliknande besvär
  • Diarré
  • Plötslig ansiktsrodnad, speciellt vid stress, stark mat och alkohol.
Symptom vid adenocarcinom är:
  • Magont
  • Blödningar från tarmen
  • Tarmproblem

Undersökning

Misstänker du att du har tunntarmscancer ska du omedelbart kontakta sjukvården.

Där blir du undersökt med datortomografi (CT) eller eventuellt slätröntgen (oftast CT istället) och endoskopi. Även skintigrafi kan göras. Du kan också få lämna urinprov och blodprov.

Behandling

Tumörerna opereras bort vid båda typer av cancer. Under operationen tar man också bort närliggande lymfkörtlar. Detta för att säkerställa att alla cancerceller är borta ifall att de hunnit sprida sig till lymfkörtlarna.

Vid behandling av cancertypen carcinoider får man dessutom läkemedlet interferon och hormonet somatostatin. Dessa stärker immunförsvaret och minskar symptomen.

Vid behandling av cancertypen adenocarcinom behandlas du oftast av cytostatika efter operationen. Ibland även strålning.

Prognos

Prognosen varierar beroende på tumör och om cancern har hunnit sprida sig.

Diagnosen carcinoider ser oftast bra ut, även om den har hunnit sprida sig. Vid spridd adenocarcinom ser diagnosen dock lite sämre ut. Men idag finns bra behandling som bromsar cancer och kan förlänga livet för den drabbade.