Ny flexibel metod upptäcker cancern tidigt

Tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsprecision är målen för en ny metod som utvecklats av forskare på Sahlgrenska akademin.

Anders Ståhlberg, Göteborgs universitet.


– Dels kan man screena riskpatientgrupper och dels hoppas vi att tidigt kunna upptäcka de cancerpatienter som får återfall så att man kan ändra behandlingen, säger Anders Ståhlberg, docent i molekylär medicin och ansvarig för etableringen av den nya analysmetodiken.

Tekniken bygger på det faktum att cancerpatienter också har DNA från tumörceller som cirkulerar i blodet, molekyler som kan upptäckas i ett vanligt blodprov långt innan tumören syns via magnetkamera, röntgen, ultraljud eller datortomografi.

Forskarteamet har ökat precisionen i blodanalyserna tusen gånger och eliminerat bakgrundsbrus i mätningarna med hjälp av så kallad DNA-streckkodning utan att det krävs ny sekvenseringsutrustning.

Snabb att använda och kostnadseffektiv

– Det är en av fördelarna, man använder samma instrumentering som oftast redan finns, och i princip kan det göras på vilket labb som helst. Vi var inte först i världen med att visa att konceptet fungerar, men vi har utvecklat en snabb och flexibel metodik som är enkel och kostnadseffektiv att använda, säger Anders Ståhlberg.

Metoden är nu basen för den satsning som görs på Wallenbergscentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet.

– Det här har stor potential och kommer ganska snabbt att bli väldigt användbart för patienter. Metoden behöver testas på patientmaterial, det finns inget annat sätt att göra det på, säger Göran Landberg, professor och föreståndare för Wallenbergcentrum, med uppgift att jobba i gränslandet mellan forskning och klinik.