Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Mer än 50 år efter det upptäcktes att EBV kan orsaka cancer i människor har svenska forskare kartlagt exakt hur detta går till inuti våra egna celler. Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.


Epstein-Barr viruset (EBV) är känt för att orsaka körtelfeber men orsakar också omkring tre procent av all cancer i människor. Trots att viruset var det första som kopplades till cancer har inga behandlingar utvecklats då cancerframkallande mekanismer förblivit ett mysterium.

Nu har forskare vid Umeå universitet lyckats kartlägga hur EB-viruset utnyttjar cellernas egna signalvägar för att stimulera celltillväxt för att bilda tumörer. Resultaten ger dessutom inblick i hur virusen kan hämmas för att bromsa cancerutveckling.

– Det har i över 50 år varit känt att Epstein-Barrviruset kan orsaka cancer. Men eftersom de bakomliggande cellulära mekanismerna för hur viruset påverkar infekterade celler inte varit kända har därför ingen behandling mot EBV-associerad cancer kunnat tas fram. Dessa resultat inger hopp om att nya behandlingsmetoder mot EBV-associerad cancer kommer kunna utvecklas, säger Robin Fåhreus, som lett studien, i ett pressmeddelande.

– Det här är jätteviktiga fynd som tydligt visar på de onkogena egenskaperna hos EBV och som dessutom ger utökade behandlingsmöjligheter av sjukdomar associerade till viruset, säger Karin Nylander, också forskare bakom studien.

Resultaten är publicerade i den högaktade tidskriften Nature Communications.