Vad är en hjärntumör?

En hjärntumör är en tumör som är lokaliserad i hjärnan. Det finns både godartade och elakartade hjärntumörer, där behandling kan krävas för båda formerna. Prognosen för en hjärntumör varierar mycket och beror på vilken typ av cancer som diagnostiserats och var i hjärnan den är belägen.

Röntgen hjärntumör

Röntgenbild på hjärntumör


Ordet hjärntumör täcker många olika typer av tumörsjukdomar i hjärnan. Det finns dels primära hjärntumörer som drabbar celler i hjärnan och hjärnmetastaser där cancern har vandrat från ett annat cancerdrabbat organ. 

Primära hjärntumörer drabbar drygt 1300 personer per år, ofta något senare i livet då patienten är över 60 år. Dock kan personer i alla åldrar drabbas av hjärntumör. Tumörer i övriga nervsystemet drabbar ungefär 100 personer per år. Primära hjärntumörer är antingen godartade eller elakartade. Godartade hjärntumörer ger olika symptom beroende på var tumören är lokaliserad och hur stor den är. Godartade tumörer kan inte sprida sig, men däremot kan de tränga undan närliggande vävnad vilket kan vara svårt i hjärnan då den omges av skallbenet. Elakartade hjärntumörer är cancer, men den här typen av cancer sprider sig sällan utan håller sig i hjärnan. De vanligaste hjärntumörerna är gliom, medulloblastom samt meningiom.

Gliom

Gliom är det vanligaste typen av elakartad hjärntumör. Gliom utvecklas i gliaceller som finns i den omgivande vävnaden runt hjärnan. Gliom graderas i en fyra-gradig skala efter tillväxtfart, där 1 är den mildaste varianten och 4 den mest maligna. Gliom grad 1 och 2 kallas för låggradiga gliom, där cellerna delar sig långsamt. Gliom grad 3 och 4 är höggradiga gliom. De växer snabbt och måste behandlas på en gång. Glioblastom är ett annat namn för gliom grad 4. 

Medulloblastom

Medulloblastom är en hjärntumör som främst drabbar barn och ungdomar, då deras nervceller fortfarande delar sig under utvecklingen av nervsystemet. Hos vuxna delar sig nervceller sällan och ger vanligtvis inte upphov till hjärntumörer. Hos barn och ungdomar utvecklas medulloblastom ofta i lillhjärnan. Till skillnad från andra hjärntumörer, så kan denna snabbväxande tumör sprida celler via ryggmärgsvätskan.

Meningiom

Meningiom växer i hjärnhinnorna som omger hjärnan, även kallade meningerna, där celler förnyas vilket kan leda till tumörutveckling. Generellt sett är meningiom godartade, så de sprider sig inte utan tränger undan omgivande vävnad. Denna typ av tumör drabbar främst personer över 50 år.

Går hjärntumörer att bota?

Olika faktorer påverkar huruvida man kan bli frisk efter behandling. Främst handlar det om tumörtyp samt läget av cancern i hjärnan som påverkar om en operation går att utföra eller inte. Utöver operation, är det vanligt med strålningsbehandling samt cytostatika. Godartade tumörer går ofta att operera bort, om de inte är placerade på ett svårtillgängligt ställe. Då kan man även få strålbehandling och cytostatika för att minska storleken.

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear