Operation – vanligaste cancerbehandlingen

Att operera bort en tumör i syfte att bekämpa cancer var den första behandlingsmetoden som utvecklades i kampen mot cancer. Det är också idag den vanligaste och ofta den mest effektiva formen, om cancern upptäcks i tid.

Kirurger opererar patient för att ta bort och behandla cancer.


Operation är bäst vid tidig upptäckt

Cancer som uppträder i form av en tumör, och som upptäcks tidigt, har goda chanser att botas med hjälp av en operation. Det gäller särskilt för tumörer som inte sitter på eller nära andra känsliga organ.

Har tumören spridit sig utanför området där den uppkom eller om dottertumörer (metastaser) spridit sig är möjligheterna att bota cancern med operation inte lika stora.

För att operationen verkligen ska bota cancern krävs det att varenda cancercell kommer med när tumören skärs bort. För att vara säker på det tar kirurger även bort lite av de friska vävnaderna som ligger runt tumören.

Palliativ operation

Det finns fall när operation inte har som främsta syfte att bota cancern, utan istället görs för att lindra och ge effektivare behandling i allmänhet. Det kan vara aktuellt för en patient med en långt framskriden cancer.

Operation innan diagnosticerad cancer

Ibland opereras även en patient innan cancern diagnosticerats. Då tas en misstänkt tumör eller delar av en misstänkt tumör bort och ett vävnadsprov görs. Operationen, oavsett syfte, kan då leda till god kunskap om hur långt gången sjukdomen är och om det finns dottertumörer att behandla.

Operation för att förebygga

I vissa fall har operationen ett förebyggande syfte, alltså sker innan cancer utvecklats. Det kan handla om att risken för att utveckla cancer är så stor att det kan kännas meningsfullt att redan på förhand ta bort ett visst organ eller vävnad. Ingreppet är inte vanligt, men det förekommer, exempelvis vid förhöjd risk för bröstcancer.

Rekonstruktiv operation

I vissa fall kan man behöva rekonstruktiv kirurgi efter operationen där man tagit bort tumören. Eftersom kirurgen tar bort även frisk vävnad i anslutning till tumören, för att försäkra sig om att alla cancerceller försvinner, så kan operationen innebära att patienten får funktionella eller kosmetiska problem. Dessa kan då behöva åtgärdas med ytterligare operationer.

Risker med operation

Det finns risker med att genomgå en operation mot cancer, även om operationsrutiner och kunskapen om hur riskerna ska minimeras är väl utvecklade i moderna operationsmetoder.

Framför allt påverkas hela kroppen av ingreppet. Eftervården kan vara lång och illamående, smärta och andra komplikationer kan tillkomma.

Om allmäntillståndet hos den person som ska opereras är dåligt, kan komplikationerna bli mycket svåra. Infektioner, problem med läkningen och lymfödem tillhör de vanligaste bieffekterna.

Komplement till andra behandlingar

En operation är inte alltid den enda behandlingen för en patient med diagnosen cancer. Det är vanligt att personen får cytostatika både innan och efter en operation. Innan för att minska tumören och efter för att döda alla cancerceller som kan tänkas finnas kvar.

Även strålbehandling förekommer i kombination med operationer för den som drabbats av cancer. Den individuella behandlingen beror helt på en helhetsbedömning vad gäller individens status och hälsa samt cancerform och utbredning.

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.