Svenska Hjärntumörföreningen

Svenska Hjärntumörföreningen är en rikstäckande, ideell stödförening för patienter, närstående och vårdpersonal. Svenska hjärntumörföreningen skapar kontaktvägar mellan alla som är drabbade av hjärntumör. Genom stödgrupper på Facebook och både fysiska och digitala träffar kan medlemmar stödja varandra.


Svenska Hjärntumörföreningen logo

Att drabbas av en hjärntumör vänder upp och ner på livet. Att ha kontakt med andra som vet hur det är att ha en hjärntumör eller att vara närstående kan underlätta den egna hjärntumörresan. 2006 grundades därför Svenska Hjärntumörföreningen, en ideell stödförening för patienter, närstående och vårdpersonal. Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt.

Alla berörda kan även gå med i slutna Facebookgrupper där man stödjer varandra akut och långsiktigt genom alla utmaningar man ställs inför på grund av sjukdomen. Medlemmarna delar med sig av personliga erfarenheter och berättelser. Det finns grupper där bara patienter är med och grupper för närstående, men också en grupp där alla kan mötas. Ingen ska behöva känna sig ensam.

Utöver Facebookgrupper anordnar Svenska Hjärntumörföreningen regionala och nationella sammankomster där medlemmarna kan mötas kring olika teman. En del träffar är fysiska men föreningen arrangerar också videomöten där patienter och närstående från alla delar av landet kan vara med.

Sprider kunskap och driver på forskningen

Hjärntumörföreningen sprider också kunskap om hjärntumörer och de drabbades situation. Föreningen följer pågående forskning och har tät kontakt med forskare, vårdpersonal, sjukvårdspolitiker och andra beslutsfattare. Genom att dela med sig av egna erfarenheter och synpunkter hjälper föreningen till att driva utvecklingen framåt mot bättre vård och behandlingsmetoder.