Melanomföreningen

Ett cancerbesked är förenat med många jobbiga känslor och tankar. En del hittar sätt att hantera dem, men för andra är det svårt. Hos Melanomföreningen kan du som är drabbad av malignt melanom komma i kontakt med andra i liknande situation och ta del av viktig information som kan underlätta din vardag.


När cancerbeskedet kommer är det lätt att känna sig orolig, nedstämd eller ledsen. Många frågor och funderingar dyker upp som i en del fall kan vara så pass överväldigande att man blir handlingsförlamad. Vad händer nu? Hur ska det gå med jobbet? Vad ska barnen säga?

Frågorna är många men svaren få. Cancer kan vara ensamt, men behöver inte vara det. Att få prata med någon som vet hur det är att ha cancer kan hjälpa dig att få svar på dina frågor och underlätta din cancerresa.

– De bästa man kan prata med är andra patienter som vet vad det handlar om, säger Magnus Norin, styrelseledamot i Melanomföreningen

Melanomföreningen skapar en mötesplats

Under en lång period har det funnits en önskan bland melanompatienter om en mötesplats där man tillsammans kan prata om sin diagnos och de utmaningar sjukdomen medför. Som ett led av detta grundades Melanomföreningen år 2011. Melanomföreningen är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening för dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom.

Melanomföreningen anordnar fysiska och digitala sammankomster där medlemmar kan mötas för att hjälpa och stödja varandra genom alla utmaningar man ställs inför på grund av sjukdomen. Detta genom att dela med sig av tips och råd samt personliga berättelser.

Värnar om patienternas intressen

En viktig del i föreningens verksamhet är att på olika sätt värna om patienternas intressen. Genom att skapa opinion och bidra med kunskap främjar man modern och likartad prevention, diagnostik och behandling – oavsett var i landet man bor. Melanomföreningen är i ständig kontakt med sjukvård, landsting, kommun och intressegrupper för att sprida saklig information och upplysning om malignt melanom.

– Vi bjuder in forskare och vårdpersonal att hålla föreläsningar om de senaste framsteget inom behandling och andra frågor som berör melanompatienter, säger Carolina Hertzman Johansson, styrelseledamot i Melanomföreningen.

Efter förslag från medlemmar bjuder Melanomföreningen in forskare och vårdpersonal att hålla föreläsningar om de senaste framsteget inom behandling och andra frågor som berör melanompatienter.

– Som medlem har du stora möjligheter att påverka föreningens verksamhet och i slutändan utformningen av vården, Johan Hansson, ordförande i Melanomföreningen.

Melanoma Patient Network Europe

Melanomföreningen är en del av Melanoma Patient Network Europe (MPNE). MPNE är ett europeiskt nätverk av melanomföreningar som jobbar med att lyfta problem och behov som melanompatienter har.

Tillgången till nya behandlingar samt kliniska prövningar kan skilja sig över landsgränserna och via nätverket tar föreningen del av information och får insyn i hur det fungerar i olika länder. Via nätverket jobbar svenska Melanomföreningen tillsammans med sina europeiska motsvarigheter för att förbättra situationen för melanompatienter i Sverige och Europa.