När någon får cancer påverkas hela familjen!

Varje år får över 60 000 personer i Sverige cancer. Ca 11 000 av dem har minderåriga barn. När en förälder drabbas av cancer påverkas hela familjen. En person har blivit fysiskt sjuk men hela familjen delar på den psykiska belastning som sjukdomen för med sig.


Johanna Joneklav

Johanna Joneklav, kurator och verksamhetsutvecklare på Nära Cancer

Sjukdomen heter cancer

Många föräldrar vill skydda sina barn genom att inte berätta att föräldern har blivit sjuk. Barn är mycket känsligare än vuxna och känner när något inte är som det ska i familjen. Om föräldrarna inte berättar vad det är, kan ibland barnet fantisera kring vad det kan handla om. Dessa fantasier kan vara mycket värre än verkligheten. Det är inte ovanligt att barnet tar på sig skulden för situationen och känner sig övergivet. Alla barn, oavsett ålder, behöver därför få veta att sjukdomen heter cancer, att cancer inte kan smitta, vad som görs för att hjälpa den sjuke föräldern och vad som kommer hända den närmaste tiden- både för den som är sjuk och i barnets vardag.

Barnen kan må sämre än vad föräldrarna tror

Upprepade studier visar att föräldrar inte alltid uppfattar barnens behov när de själva fått cancer. Föräldrarna kan ha nog med sig själva och sin oro varpå de har svårt att se att barnen påverkas. Där en förälder bedömer att barnet inte påverkats kan barnet i själva verket kämpa hårt för att visa sig glad och snäll och inte belasta sina föräldrar ytterligare. Särskilt tonåringar har lärt sig att hålla ihop sig själva vilket gör att de ofta blir ensamma med sin oro och sina tankar.

Skyddande faktorer

Familjens förmåga att hantera sin nya livssituation är den viktigaste faktorn för barnens välbefinnande. Hur allvarlig förälderns cancer är i en medicinsk aspekt är av underordnad betydelse. Omsorg om varandra och ärlig, öppen kommunikation ger barnen en stabil grund och gör dem rustade att möta de svårigheter som kan komma.

Nära Cancer- ett nationellt webbstöd från sjukvården

När någon i familjen blir sjuk söker många fakta om vad sjukdomen handlar om och vad som kommer hända den närmsta tiden. Barn och unga är inget undantag. Särskilt tonåringarna söker kunskap på nätet. Risken är stor att de hamnar på sidor som inte är evidensbaserade. För att möta behoven hos tonåringar och unga vuxna startades 2013 webbstödet Nära Cancer (www.näracancer.se) , som kan ses som en nationell, virtuell mottagning för unga som står nära någon som har cancer. Webbstödet drivs från Onkologiska kliniken i Örebro och har ca 10 000 användare varje månad från hela landet. På Nära Cancer får användarna lättförståelig, tillförlitlig information både genom texter och filmer. De kan få gemenskap med andra unga i liknande situation genom forumet och vänförmedlingen Snacka. Genom att ställa frågor anonymt kan de få svar av läkare, sjuksköterskor eller kuratorer.  Du som vuxen kan hjälpa barnen att få den information, råd och stöd som de behöver genom att tipsa om att Nära Cancer finns. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Nära Cancer - för närstående till cancerdrabbade

Läs mer om verksamheten på deras hemsida.

 

Denna artikel är skriven av en extern skribent och granskats av redaktionen på Cancer.se