Träning som komplement i cancervården?

Forskare vid Uppsala universitet hoppas resultat från deras senaste studie leder till träning som ett komplement i cancervården. Enligt studien kan träning både motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.


Studien Phys-Can vid Uppsala universitet som inbegriper 600 patienter med cancer i bröst, prostata eller tarm, har undersökt effekten av träning på cancerrelaterad orkeslöshet och livskvalitet.

Deltagare i studien prövade låg- eller högintensiv gruppträning under sex månader, i samband med cancerbehandling och följdes upp under tio år. Enligt forskare bakom studien visar resultaten att träning upplevs som positivt, ökar styrka, kondition och energi samt ger struktur i vardagen, socialt stöd och motiverar att fortsätta hålla igång.

– Många människor som behandlas för cancer drabbas av fatigue, en förlamande trötthet som kan kvarstå långt efter avslutad terapi. Sjukvården har traditionellt ordinerat vila, men våra deltagare beskriver hur fysisk aktivitet får dem att känna sig piggare. Dessutom iakttar vi flera andra positiva resultat, säger Ingrid Demmelmaier, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu hoppas forskarna att resultaten integreras i svensk cancervård. De undersöker hur träning kan implementeras med hänsyn till exempelvis kostnader och uppföljning men påpekar även att träning är ett relativt billigt tillägg i vården för att öka välmående.

En workshop kommer arrangeras av forskarna i samband med det internationella toppmötet Uppsala Health Summit under våren för att fortsätta konversationen om träning i samband med cancerbehandling.