Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.


En ny studie visar att en femtedel av patienter med cancer lider av posttraumatisk stress månader efter diagnos och många av patienterna lever fortfarande med PTSD flera år senare.

Studien gjordes på omkring 470 patienter med olika typer av cancer och undersöktes en månad efter diagnos, efter sex månader och efter fyra år. Resultaten visar att 21,7 procent eller en femtedel av cancerpatienter lider av PTSD sex månader efter diagnos och 6,1 procent har fortfarande symptom efter fyra år.

Enligt studien är det 3,7 gånger mer sannolikt att patienter med bröstcancer drabbas av PTSD efter sex månader.

PTSD kopplas oftast till traumatiska händelser som olyckor eller naturkatastrofer men kan också inträffa hos patienter som fått en cancerdiagnos.

Forskare bakom studien förklarar att patienter lever i rädsla att cancern ska komma tillbaka och symptom som smärta, trötthet eller feber tolkas som att cancern är tillbaka. Vissa patienter hoppar över läkarbesök för att undvika att trigga minnen från sjukdomstiden. Detta leder till att patienter får behandling för sent för orelaterade sjukdomar eller symptom.

– Många cancerpatienter tror att de måste anta en ”krigarmentalitet” och förbli positiva och optimistiska från diagnos till behandling för att öka chanserna att bli frisk från sin cancer. För dessa patienter är att söka hjälp för känslomässiga problem detsamma som att erkänna svaghet. Det måste finnas större medvetenhet om att det inte är något fel med att få hjälp för att hantera den emotionella omvälvningen – särskilt depression, ångest och PTSD – efter en cancerdiagnos, säger Caryn Mei Hsien Chan, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.