Cancersjukdomar – många olika typer

Det finns över 200 olika cancerformer som kan drabba oss människor. Att det finns så många olika typer av cancer beror på att vi har så många olika celltyper i kroppen. Bröstcancer och prostatacancer är de cancersjukdomar som är vanligast.

Kvinna utan hår efter strålbehandling, en vanlig behandling mot flera olika cancerformer.

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 enskilda cancerformer där prostatacancer är den vanligaste i Sverige, följt av bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.


Bröstcancer

Omkring 8 000 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer i Sverige, vilket gör den till den vanligaste formen av cancer hos kvinnor.

Bröstcancer upptäcks oftast med mammografi eller att kvinnan själv upptäcker en förändring i eller på bröstet.

Om cancern sprider sig sätter det sig ofta först på lymfkörtlarna i armhålorna.

Bröstcancer behandlas oftast först med kirurgi, följt av strålning och/eller cytostatikabehandling.

Flera orsaker kan ligga bakom bröstcancer både ärftliga och yttre faktorer. Du kan ärva riskfaktorer för bröstcancer och din miljö och livsstil, till exempel fetma eller alkoholkonsumtion, kan spela in. Hormonnivåer kan också spela en roll, till exempel tyder forskning på att kvinnor som får sin första menstruation tidigt har högre risk för cancer då de kommer gå igenom fler menstruationscyklar med varierande hormonnivåer, under sitt liv.

Prostatacancer

10 000 män drabbas varje år av prostatacancer vilket gör den till Sveriges vanligaste cancerform.

Cancern ger i början sällan några symptom alls, men sedan uppträder problem med urinering och ibland även blod i urinen. Ibland visar sig inte symptom förrän cancern har spridit sig till andra organ och märks till exempel trötthet, viktminskning eller blodbrist.

Prostatacancer upptäcks ofta genom att blodvärden visar förhöjda halter av PSA, prostataspecifikt antigen. Förhöjda värden kan ha sin grund i cancer, men kan även ha andra orsaker. Därför behövs vanligtvis flera undersökningar för att konstatera cancern.

Strålbehandling och operation är vanliga behandlingsmetoder för prostatacancer men ibland, om cancern är i ett tidigt stadium och inte spridits kan man faktiskt avvakta med behandling.

Gynekologisk cancer

Bland de gynekologiska cancerformerna finns livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer.

Livmoderkroppscancer drabbar främst kvinnor efter klimakteriet och är den vanligaste formen av gynekologisk cancer.

Livmoderhalscancer orsakas främst av olika virus som det idag, till viss del, är möjligt att vaccinera sig mot. Livmoderhalscancer upptäcks vanligen genom cellprovtagningar.

Äggstockscancer är en förrädisk cancersjukdom då tumören kan växa sig stor utan symptom.

Hjärntumör

Hjärntumörer kan drabba personer i alla åldrar. Det är vanligast att drabbas över 60 års ålder men hjärntumörer är också den vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar efter leukemi. Cancern drabbar ungefär 1 200 personer per år, men ytterligare fler patienter får tumörer i hjärnan på grund av cancerspridning från en annan del av kroppen.

Hjärntumörer kan ge många olika symptom och svårigheter. Vanliga symptom är huvudvärk, illamående och kräkningar. Men beroende på var i hjärnan tumören sitter kan den också påverka allt ifrån nervsystem till personlighet.

Exempel på sådana symptom är personlighetsförändringar, sinnesstörningar, känselrubbningar och balansproblem.

Hjärntumörer är en stor grupp av olika cancerformer och kan vara mycket olika.

Hudcancer

Det finns flera former av hudcancer. Malignt melanom är den form de flesta känner till och har ökat i rask takt i Sverige. Med omkring 7000 fall per år i är det nu en av de vanligaste cancerformerna i landet.

Huden kan också drabbas av basalcellcancer (basaliom) och skivepitelcancer. Basalcellcancer är oftast godartad och sprider sig inte, men det finns undantag.

Alla former av hudcancer kan upptäckas genom att huden förändras i form och utseende. Behandlingen består av kirurgi och/eller cellgiftsbehandlingar.

Leukemi

Leukemi, eller blodcancer, är en hel grupp av cancersjukdomar som uppträder i blodomloppet. Dessa delas in i två grupper: akut leukemi och kronisk leukemi. Akut leukemi drabbar även yngre, medan kronisk leukemi främst drabbar äldre personer.

Det finns också en indelning i lymfatisk och myeolisk cancer. Skillnaden består i vilken typ av vit blodkropp som drabbats.

Alla formerna av leukemi ger vanligen diffusa symptom. Sjukdomen upptäcks genom blodprover, men för att veta vilken form av leukemi det är krävs ryggmärgsprover. Leukemi kan spridas till det centrala nervsystemet.

Lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar över 3000 personer per år, men kan delas in i flera undergrupper.

Cancern upptäcks ofta genom röntgen av lungorna efter att individen upplever besvär med hosta, andfåddhet, smärtor eller sväljsvårigheter.

Lunginflammationer utan yttre orsak kan också vara ett symptom. Behandlingen består av kirurgi och strålbehandling.

Läs mer om de olika cancersjukdomarna

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.