✕ Stäng

Cancersjukdomar

Det finns över 200 olika cancerformer som kan drabba oss människor. Att det finns så många olika typer av cancer beror på att vi har så många olika celltyper i kroppen. Bröstcancer och prostatacancer är de cancersjukdomar som är vanligast.

Jessica Sörensen  27 november 2012

Cancersjukdomar rosa bandet

Bröstcancer

8 000 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer i Sverige, vilket gör den till den vanligaste formen av cancer hos kvinnor.

Bröstcancer upptäcks oftast på mammografi eller att kvinnan själv upptäcker en förändring i eller på bröstet. Om cancern sprider sig sätter det sig ofta först på lymfkörtlarna i armhålorna.

Bröstcancer behandlas oftast först med kirurgi, följt av strålning och/eller cytostatikabehandling.

Prostatacancer

10 000 män drabbas varje år av prostatacancer i Sverige, vilket gör den till den vanligaste cancerformen hos män.

Cancern ger i början sällan några symptom alls, men sedan uppträder problem med urinering och ibland även blod i urinen.

Det behövs vanligtvis flera undersökningar för att konstatera cancern och den upptäcks ofta genom att blodvärdena visar förhöjda halter av PSA, prostataspecifikt antigen. Dessa förhöjda halter kan ha sin grund i cancer, men kan även ha helt andra orsaker.

Gynekologisk cancer

Bland de gynekologiska cancerformerna finns livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer.

Livmoderkroppscancer drabbar främst kvinnor efter klimakteriet och är den vanligaste formen av gynekologisk cancer.

Livmoderhalscancer orsakas främst av olika virus som det idag, till viss del, är möjligt att vaccinera sig mot. Livmoderhalscancer upptäcks vanligen genom cellprovtagningar.

Äggstockscancer är en förrädisk cancersjukdom då tumören kan växa sig stor utan symptom.

Hjärntumör

Hjärntumörer kan drabba personer i alla åldrar och är den vanligaste cancerformen bland barn och tonåringar näst efter leukemi. Cancern drabbar ungefär 1 200 personer per år, men fler än så får tumörer i hjärnan på grund av cancerspridning från en annan del av kroppen.

Hjärntumörer kan ge många olika symptom och svårigheter, inte minst personlighetsförändringar, sinnesstörningar, känselrubbningar och balansproblem. Detta beror på var tumören sitter någonstans. Hjärntumörer kan vara svåra att upptäcka då symptomen ofta är vaga och allmänna.

Hudcancer

Det finns flera former av hudcancer. Malignt melanom är en form av hudcancer som drabbar ungefär 2 800 personer drabbas varje år.

Huden kan också drabbas av basalcellcancer (basaliom) och skivepitelcancer. Basalcellcancer är oftast godartad och sprider sig inte, men det finns undantag.

Alla former av hudcancer upptäcks genom att huden förändras i form och utseende. Behandlingen består av kirurgi och/eller cellgiftsbehandlingar.

Leukemi

Leukemi, eller blodcancer, är en hel grupp av cancersjukdomar som uppträder i blodomloppet. Dessa delas in i två grupper: Akut leukemi och Kronisk leukemi. Akut leukemi drabbar även yngre, medan kronisk leukemi främst drabbar äldre personer.

Det finns också en indelning i lymfatisk och myeolisk cancer. Skillnaden består i vilken typ av vit blodkropp som drabbats.

Alla formerna av leukemi ger vanligen diffusa symptom. Sjukdomen upptäcks genom blodprover, men för att veta vilken form av leukemi det är krävs ryggmärgsprover. Leukemi kan spridas till det centrala nervsystemet.

Lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och drabbar över 3000 personer per år. Cancern upptäcks ofta genom röntgen av lungorna efter att individen upplever besvär med hosta, andfåddhet, smärtor eller sväljsvårigheter.

Lunginflammationer utan yttre orsak kan också vara ett symptom. Behandlingen består av kirurgi och strålbehandling.

Läs mer om de olika cancersjukdomarna

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.