Hudcancer

Hudcancer finns i olika former, där den vanligaste är basalcellscancer medan den mest välkända typen är malignt melanom. I Sverige drabbas ungefär 4000 personer av malignt melanom varje år. Utav dessa överlever 86 procent av män och nästan 93 procent av kvinnor.

Sofia Henriksson, Doktor i medicinsk vetenskap
Granskad av Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 19 mars 2021

Huden

Huden är kroppens största organ och fungerar som en barriär mot främmande ämnen och skyddar organ från solens ultraviolett strålning. Utöver det så är huden viktig för värme- och vätskebalans i kroppen.

Huden utgörs av tre lager: överhuden, läderhuden och underhuden. Det yttersta lagret på överhuden kallas för hornlagret och det understa är basalcellslagret. Ny cellbildning pågår kontinuerligt och cellerna vandrar upp mot det yttre hornlagret för att sedan stötas av. I det nedre basalcellslagret finns celler kallade melanocyter, som bildar pigment vilket är ett brunt färgämne som skyddar mot solens skadliga strålar. Om många melanocyter ansamlas bildas ett födelsemärke.

Hudens anatomi med överhud, läderhud och underhud utmärkta

Läderhuden är mellan en-fyra millimeter, vilket är större än överhuden. Läderhuden innehåller nerver, blodkärl, hårsäckar och svettkörtlar. Underhuden består främst av fett som isolerar kroppen från värmeförlust.

Olika former av hudcancer

De tre vanligaste hudcancertyperna är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Fallen har ökad de senaste åren och hudcancer är nu en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer, där ungefär 35000 personer drabbas per år. Insjuknandet ökar med ålder. Skivepitelcancer drabbar något mindre än 6500 personer per år i Sverige, där ökande ålder ger fler cancerfall. Malignt melanom är den mest allvarliga hudcancerformen, med cirka 4000 diagnostiserade patienter per år. Även här sjuknar fler patienter in med ökad ålder.

Alla dessa cancerformer ökar vid exponering för solens ultravioletta strålning. Risken ökar med upprepad solexponering. Mycket ljus hy, solning som ger brännskador, utomhusarbete, blonda eller rödhåriga personer, blå eller grön ögonfärg, ärftlighet samt personer som långtidbehandlas med immunhämmande läkemedel efter en organtransplantation har högre risk att drabbas av hudcancer.