Bilder på malignt melanom – hudcancer

Här kan du se bilder på malignt melanom av olika slag för att lära dig kännetecken på hudförändringar som man bör söka vård för. Om det är ett födelsemärke eller en leverfläck som förändrats är det oerhört viktigt att tidigt söka sig till vården.

Exempel på melanom som visar olika färger och ojämna kanter. Bild från National Cancer Institute/WikiCommons
Exempel på melanom som visar asymmetri. Bild från Skin Cancer Foundation/WikiCommons.
Ett exempel på melanom där kanterna är ojämna. Bild från Skin Cancer Foundation/WikiCommons.
Ett exempel på melanom med färgförändringar, olika nyanser av svart och brunt. Bild från Skin Cancer Foundation/WikiCommons.
Exempel på melanom där storleken förändrats, blivit större. Bild från Skin Cancer Foundation/WikiCommons.
Exempel på en typ av melanom som heter lentigo malignt melanom. Kanter och färger är ojämna. Bild från Public Health Image Library (PHIL).
Ett till exempel på en typ av melanom som heter lentigo malignt melanom. Kanter och färger är ojämna. Bild från Public Health Image Library (PHIL).
Exempel på en typ av melanom som heter nodulär melanom. Mörk röd-brun färg, ojämna kanter och upphöjd är typiska kännetecken. Bild från Public Health Image Library (PHIL).
Bild på malignt melanom
Bild från okänd
Exempel på en typ av melanom som heter ytligt växande melanom där man dessutom tagit en biopsi, varför patienter har stygn bredvid melanomet. Bild från Public Health Image Library (PHIL).


För att skilja på snälla leverfläckar och leverfläckar som kan vara malignt melanom (hudcancer) finns några kännetecken som är bra att vara uppmärksam på.

Om en leverfläck eller födelsemärke som det också kallas har några av dessa karaktärsdrag ska du söka vård för att få fläcken undersökt.

  • Leverfläcken är asymmetrisk. De flesta melanom har en oregelbunden form.
  • Leverfläcken har en ojämn kant
  • Leverfläcken har ändrat färg eller har ojämn färgsättning
  • Leverfläcken har blivit större
  • Om leverfläcken kliar eller blöder

En cancer fläck karakteriseras ofta av att den även växer och förändras medan ofarliga fläckar ofta bibehåller sitt utseende livet ut. Platta fläckar som ligger längsmed huden leder i regel nästan aldrig till en cancer fläck.