Bilder på malignt melanom

Här kan du se bilder på malignt melanom av olika slag för att lära dig kännetecken på hudförändringar som man bör söka vård för.

Redaktionen, Skribent
Senast uppdaterad 3 juni 2021


För att skilja på snälla leverfläckar och leverfläckar som kan vara malignt melanom (hudcancer) finns några kännetecken som är bra att vara uppmärksam på.

Om en leverfläck har några av dessa karaktärsdrag ska du söka vård för att få fläcken undersökt.

  • Leverfläcken är asymmetrisk. De flesta melanom har en oregelbunden form.
  • Leverfläcken har en ojämn kant
  • Leverfläcken har ändrat färg eller har ojämn färgsättning
  • Leverfläcken har blivit större
  • Om leverfläcken kliar eller blöder