✕ Stäng

Dubbel överlevnadstid efter bröstcancer med ny svensk teknik

KTH-forskare tar fram ny två-stegs-teknik för behandling av bröstcancer som ger dubbelt så lång överlevnad och mindre biverkningar, i studier på möss.

Paus under bröstcancerbehandling ofarligt

Ny svensk forskning visar nu att avbrott från hormonbehandling i några månader om året kan göra behandlingen mer uthärdlig.

Blodprov kan effektivt utesluta bröstcancer

Blodprovet är speciellt användbart för kvinnor med hög bröstdensitet där det är svårare att säkert utesluta cancer med hjälp av mammografi.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Återfallsrisk efter bröstcancer fortsatt hög efter två decennier

Kvinnor har hög risk för återfall av bröstcancer 20 år efter diagnos visar ny studie av forskare vid Karolinska institutet.

Graviditet efter bröstcancer ökar inte risk för återfall

Den största studien på graviditet och bröstcancer visar att canceröverlevare inte drabbas av återfall vid graviditet.

Bara ett glas vin om dagen ökar risk för bröstcancer

Efter en omfattande granskning rekommenderar forskare att kvinnor kraftigt begränsar sitt alkoholintag för att minska risken för bröstcancer.

Diagnostisering av bröstcancer

Om en läkare misstänker att du drabbats av bröstcancer startas ett så kallat standardiserat vårdförlopp, där utredningen ska gå så snabbt som möjligt.

Behandling av bröstcancer

De vanligaste behandlingarna för bröstcancer inkluderar operation, strålbehandling, hormonell behandling, cytostatika och monoklonala antikroppar.

Vilka drabbas av bröstcancer?

Nästan 8000 kvinnor och 60 män drabbas av bröstcancer varje år. Ålder, livsstilsfaktorer och arvsanlag påverkar risken för att utveckla bröstcancer.

Mammografi

Mammografi är en röntgenundersökning av brösten, som används vid screening för och utredning av bröstcancer.

Om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och ungefär 8000 kvinnor drabbas varje år.

Prognos och återfall

10-årsöverlevnaden efter bröstcancer är idag cirka 86 procent för kvinnor. En tidig upptäckt är viktigt för att förbättra prognosen.