Diagnostisering av bröstcancer

Om en läkare misstänker att du drabbats av bröstcancer startas ett så kallat standardiserat vårdförlopp, där utredningen ska gå så snabbt som möjligt. Nedan följer undersökningar som ofta utförs för att hitta bröstcancer.


Undersökning

En läkare undersöker dina bröst, lymfkörtlar i armhålan samt området kring nyckelbenen och halsen. Du får även svara på frågor gällande din menscykel, huruvida någon i din familj tidigare drabbats av bröst- eller äggstockscancer, om du äter preventivmedel eller om du står/har stått på en hormonbehandling av något slag.

Mammografi

Om läkaren misstänker att du drabbats av bröstcancer, får du göra en fullständig mammografi av brösten där många röntgenbilder tas jämfört med en vanlig mammografi som kallas screening.

Ultraljud

En ultraljudsundersökning ges om någon form av anomali upptäckts på mammografin eller om du har för tät körtelvävnad vilket försvårar analys av mammografibilder.

Provtagning

För att identifiera cancerceller så kan ett cell- eller vävnadsprov tas från knölen som hittats och studeras i mikroskop. Ett vävnadsprov ger mer information än ett cellprov, exempelvis huruvida det är en elakartad förändring och då vilken typ av cancer det är samt vilket stadium cancern är i.

Har cancern spridit sig?

För att undersöka om cancern har spridit sig, metastaserat, krävs ofta en datortomografi (DT). Även levern och skelettet undersöks via ultraljud och magnetkamera eller en skelettundersökning kallad skelettscintigrafi. När en skelettscintigrafi utförs sprutas en liten mängd radioaktivt ämne in i kroppen, som söker sig till skadad skelett vilket cancern kan ha orsakat. Det radioaktiva läkemedlet försvinner hastigt ur kroppen.