Hjälp med att hantera känslor och tankar

Att drabbas av cancer är en omvälvande händelse med många inblandade tankar och känslor. Många hittar sätt att hantera dem, men för en del personer kan det kännas svårt. I denna artikel går vi igenom olika sätt som underlättar för cancerdrabbade att hantera sina känslor och tankar.

Hjälp vid cancer


Cancer påverkar dig känslomässigt

När cancerbeskedet kommer är det lätt att känna sig orolig, nedstämd eller ledsen. Man kan även känna sig arg. Svårigheter med koncentrationen och bli stressad är också vanligt förekommande. För vissa är känslorna så starka att deras liv begränsas så pass mycket att man hamnar i en livskris. 

Detta kan du göra själv

Fysisk aktivitet. Att röra på sig är effektivt mot nedstämdhet, depression och oro. Utöver att kunna hålla känslorna i schack, har fysisk aktivitet många andra hälsofördelar som kan hjälpa återhämtningen.

Gör det du mår bra av. Att regelbundet göra saker som du mår bra av hjälper dig att få bukt med negativa tankar och ger dig en känsla av lugn. En cancersjukdom kan vara ett tillfälle att göra förändringar i ditt liv; att sluta med en dålig vana eller återuppta en syssla som du höll på med tidigare.

Kartlägg dina behov

Du kan få hjälp med att kartlägga dina behov genom att fylla i ett formulär som du får av sjukvården. Alla cancerpatienter har olika behov av stöd och hjälp och syftet med formuläret är att ta reda på vad just du behöver. Du kan fylla i formuläret själv eller tillsammans med familj eller sjukvårdspersonalen. 

Du kan fylla i formuläret flera gånger eftersom dina behov förändras med tiden. 

Den behandlande personalen kan även ge dig tips och råd om vilken hjälp du kan få utanför sjukvården. 

Samtalsstöd

I många fall är ett samtal med någon den bästa hjälpen när man är cancersjuk. Samtalet kan vara ett tillfälle att få svar på frågor och funderingar, och ett sätt att utbyta erfarenheter med andra cancersjuka. Samtalsstöd kan du få både från och utanför vården.

Hjälp från vården

Kontaktsjuksköterskor, kuratorer och psykologer finns till för dig om du behöver prata. De är utbildade för att prata med människor om saker som känns svåra. Du behöver inte ha ett färdigformulerat problem när du vänder dig till dem; samtalet kan snarare hjälpa dig att formulera dig. 

Prata med andra i samma situation

Att prata med någon som förstår hur det är att vara cancersjuk kan kännas skönt och lärorikt. 

Går du med i en patientförening så kan du få träffa en samtalsvän som också är cancersjuk eller vara med i en stödgrupp där ni pratar och utbyter era egna erfarenheter av sjukdomen. 

Det finns många olika patientföreningar för cancer. Vilken just du kan gå med i beror på vilken cancerdiagnos du har. På Cancerfondens hemsida finns en lista med kontaktinformation till alla patientföreningar. 

Läkemedel

Har du problem med att sova eller drabbats av depression eller ångest kan du behöva äta läkemedel. Konsultera din läkare.