Ung Cancer – hjälper unga vuxna cancerdrabbade

Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden.


Ett cancerbesked är en omvälvande händelse. Vare sig det är du som fått en cancerdiagnos eller en närstående är det lätt att bli överväldigad av alla tankar, känslor och frågor. Vad gör jag nu? Hur kommer det gå med jobbet eller skolan? Hur kan jag stötta min vän som har cancer? Frågorna är många, men svaren få. Cancer kan kännas ensamt.

Det var just ensamhet Julia Mjörnstedt kände när hon drabbades av tjocktarmscancer 2007. Julia kände sig som den enda cancersjuka tjugotvååringen i världen. Bästa vännen Hanna Wekell gjorde sitt bästa för att stötta Julia men kände sig även hon ensam och visste inte var hon skulle vända sig.

Både Julia och Hanna såg att det fanns ett behov för unga vuxna som är berörda av cancer att kunna mötas för att stötta och dela erfarenheter med varandra. 2010 grundade de bästa vännerna organisationen Ung Cancer för att fylla det behovet.

– Det viktigaste arbetet för Ung Cancer är att se till att ingen ung vuxen ska behöva gå igenom sin cancerresa ensam, vare sig som cancerdrabbad eller närstående. Det är grunden som organisationen står på. Vi är axeln att luta sig mot när marken skakar och allt förändras, säger Emma Tonnes, Generalsekreterare Ung Cancer.

Ung Cancer finns till för unga vuxna

Ung Cancer är en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden. Syftet är att ge unga vuxna med cancer ett psykosocialt stöd och fylla gapet mellan sjukhusvistelsen och livet utanför.

En central del i organisationens verksamhet är att skapa en mötesplats och gemenskap för sina medlemmar i en tid då många känner sig ensamma. Genom att komma i kontakt med andra med cancer kan medlemmarna stötta varandra genom att utbyta erfarenheter, tips och råd som kan underlätta vardagen.

Jag fick genom Ung Cancer kontakt med en tjej som var precis lika gammal som mig, med exakt samma cancerform, dessutom i samma stad som jag själv bor i. Utan henne hade den här resan varit så ofantligt mycket jobbigare än vad den redan är, säger Sofie Blomberg som är en ung vuxen cancerdrabbad och medlem i Ung Cancer.

Ung Cancer ger även ekonomiskt stöd till de som har det svårt med ekonomin på grund av sin cancerdiagnos, samt bistå unga vuxna i sin rehabilitering utifrån deras behov. Tillsammans med Psykologpartners har Ung Cancer utvecklat en nätbaserad kurs för att lindra rädslan för återfall, samt anordnat rehabiliteringsläger.

Sprider information och motverkar fördomar

Ett viktigt uppdrag föreningen bedriver är att sprida information om unga vuxna berörda av cancer för att öka kunskapen om deras situation, motverka fördomar samt inspirera till förändring. Tillsammans med analys- och undersökningsföretaget Demoskop genomförde Ung Cancer en undersökning av unga vuxna berörda av cancer. Undersökningen, som är den största i sitt slag, mynnade ut 2019 i rapporten ”De unga bakom cancern”. Rapporten visade att stödet för de unga vuxna är nästintill obefintligt. Det är en osynlig grupp i sjukvården och samhället – samhället är inte skapat utifrån att en ung vuxen drabbas av cancer.

– Att ta sig ut i arbetslivet när livet knappt hunnit börja är redan en svår uppgift, att försöka göra det som sjuk är ännu svårare. Rapporten gjorde det tydligt att en förändring måste ske, att samhället måste ta ansvar. Det är dags att unga vuxna cancerdrabbade får möjligheten att leva, inte bara överleva, säger Emma Tonnes, Generalsekreterare Ung Cancer.