Stöd – för patienter och anhöriga

Att få ett cancerbesked väcker starka känslor och många frågor. Därför kan man behöva stöd under denna tid. För dig som är cancerdrabbad eller närstående så finns det hjälp att få från både sjukvården och olika patient- och ideella föreningar.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 8 december 2020
Två personer ger stöd åt varandra vid cancerbesked genom att hålla i händer.

Stöd för dig som cancerdrabbad

Som cancerdrabbad finns det mycket hjälp att få. Dels kan du få svar på frågor som rör cancer, men även stöd för att du ska kunna hantera dina känslor och din vardag bättre.

Hjälp från sjukvården

För dig som är sjuk i cancer kan du få hjälp från olika håll. På många sjukhus finns det kontaktsjuksköterskor och kuratorer som du kan vända dig till för att prata om saker som känns svårt. Behöver du extra hjälp kan du även få prata med en psykolog.

Även om du inte exakt vet vad för problem du vill prata om, kan ett samtal hjälpa dig att formulera problemet.

Känner du att du hellre vill prata ut på telefon eller e-mail, så kan du kontakta Cancerrådgivningen anonymt på 08-123 138 00 och cancerradgivningen@sll.se. Cancerrådgivningen erbjuder stöd och svarar på dina frågor om cancer. De som svarar är specialistsjuksköterskor inom cancervården.

Hjälp från patient- och ideella föreningar

Utöver sjukvården finns många olika patient- och ideella föreningar du kan få hjälp av.

Att vända sig till en patientföreningen innebär att du kan få gå med i en stödgrupp eller träffa en stödperson som är i en liknande situation. I en stödgrupp får deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och problem, och samtidigt lära sig och få inspiration från varandra för att lättare kunna ta sig igenom den svåra situationen.

Många patientföreningar samarbetar även med experter inom sjukvården som kan ge svar på frågor om cancer.

På Cancerfondens hemsida hittar du kontaktinformation till alla patientföreningar inom cancer. Cancerfonden erbjuder även stöd via Cancerlinjen dit du kan ringa (010-199 10 10) eller maila till med frågor om cancer och få råd och stöd.

Ha med en närstående vid läkarbesöket

Det kan vara bra att ha med sig en närstående vid samtal med läkare. Både för att finnas som stöd men också för att komma ihåg den information som ges. Ofta har man så många frågor och känslor att det är svårt att minnas allt som sagts. Dessutom kan informationen tolkas på olika sätt.

Tala gärna om för dina anhöriga vad du vill ha hjälp med och hur du vill ha deras stöd. Oftast vill de hjälpa dig men vet inte hur.

Stöd för dig som anhörig

Du som anhörig kan hamna i ett minst lika stort chocktillstånd eller krisreaktion som den drabbade. Därför är det viktigt för dig att veta att även du har rätt till samtal med en kurator eller en kontaktsjuksköterska. Du kan också vända dig till Cancerfonden eller Cancerupplysningen.

De flesta patientföreningar erbjuder stöd för både cancerdrabbade och närstående. Föreningarna Nära Cancer och Cancerkompisar bedriver stödverksamhet specifikt för anhöriga och närstående till cancerdrabbade. Nära Cancer riktar sig till de som är under 30 år, medan Cancerkompisar är till för närstående som är 13 år eller äldre.

Närståendepenning

Om du vårdar eller lever tillsammans med någon som är allvarligt sjuk i cancer har du rätt till ersättning från Försäkringskassan under högst 100 dagar. När du söker närståendepenning behöver du ett utlåtande från den behandlande läkare.