Vad är cancer? Fakta om cancer

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar där cellerna har en förändrad genuppsättning vilket i sin tur leder till okontrollerad celldelning och möjligheten att sprida sig i kroppen.

Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Granskad av Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 4 mars 2021
Cancer kan symboliseras av en krabba med ben och klor

Cancer betyder krabba eller kräfta på latin. Ordet hänvisar till tumörens likhet med en krabba där benen representerar vävnadsutskott eller stora blodkärl som omger tumören.

Hur uppstår cancer?

En cancersjukdom börjar med att celler i kroppen får en genetisk förändring som sedan inte repareras. Dessa genetiska förändringar kan drabba i princip alla celler i olika organ och kan sedan leda till olika cancerformer, såsom bröstcancer, prostatacancer eller lungcancer. De genetiska förändringarna, kallade mutationer, leder till att cellerna växer och delar sig snabbare samt att de kan stå emot normal celldöd. Snabbare celldelning leder till en ackumulering av genförändringar som driver cancertillväxt.

När cellerna delat sig tillräckligt många gånger så bildas en solid tumör, vilket är en knöl bestående av olika celler. Dessa kan man ibland upptäcka själv eller vid olika typer av röntgenundersökningar.

Benign tumör – godartad

Alla tumörer är inte farliga, exempelvis om det är en fettknöl eller någon annan form av vävnad som ackumulerats. Då kallas det för en godartad eller benign tumör, som inte kan växa in i andra vävnader eller sprida sig till andra organ.

Malign tumör – elakartad

En elakartad tumör har celler med genförändringar som tillåter dem att sprida sig, eller metastasera, och bilda så kallade dottertumörer i andra vävnader och organ. När signalsystemen som normalt sett kontrollerar celltillväxt inte fungerar på de snabbväxande cellerna så kallas sjukdomen för cancer.

Kännetecken för cancer

År 2000 publicerades en mycket viktigt artikel som sammanställde sex stycken karaktäristiska kännetecken för just cancerceller. Dessa nya karaktärsdrag uppstår när cancercellerna har, via genetiska förändringar, överkommit de normala molekylära signaleringsvägarna som normalt kontrollerar celldelning och celldöd.

Viktiga egenskaper för cancerceller:

  • De är oberoende av tillväxtsignaler, utan delar sig därför okontrollerat
  • De är inte längre känsliga för signaler som stoppar tillväxten
  • De kan delas obegränsat många gånger
  • De undviker programmerad celldöd
  • De upprätthåller blodtillförsel genom bilda nya blodkärl runt tumören
  • De kan sprida sig från den primära tumören och invadera andra organ

Elva år senare publicerade forskarna en uppföljande artikel där fler kännetecken identifieras. Exempelvis har cancerceller en onormal metabolism, kan undvika det normala immunförsvaret och har en stark koppling till inflammation.

Finns över 200 cancerformer

Det finns fler än 200 olika cancerformer som kan drabba människor. Därför är det svårt att definiera cancer som en enda sjukdom, utan olika cancersjukdomar uppkommer då regleringssystemet kring celldelning eller celldöd störs.

Den vanligaste cancern

De allra vanligaste formerna av cancer är prostatacancerbröstcancertjock- och ändtarmscancerhudcancer och lungcancer. Hjärntumörer är ett undantag till de vanliga solida tumörerna, då dessa generellt sett inte sprider sig till andra organ.

Leukemi – cancer utan tumör

De flesta cancersjukdomar börjar i form av en tumör. Leukemi, även kallat blodcancer, är dock en grupp av cancersjukdomar som inte utvecklar tumörer.

Vid leukemi är det blodcellerna som drabbas av genförändringar och vandrar sedan fritt i hela kroppen via blodsystemet. De egenskaper cancercellerna har vid blodcancer är samma som vid cancerformer som börjar med en tumör. Till exempel att de delar sig okontrollerat och inte längre dör enligt ett programmerat schema.

Vill du ha svar?

Vi på Cancer.se ger inga medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen eller er vårdgivare för rådgivning.