✕ Stäng

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för olika cancersjukdomar som beror på att cellernas genuppsättning förändras. Sjukdomen gör att cellerna ohämmat delar sig och bildar en tumör. Cellerna i tumören kan sedan lossna, vandra vidare i kroppen och bilda dottertumörer (metastaser).

Jessica Sörensen, frilansskribent
Senast uppdaterad 15 april 2019

Så uppstår cancer

En cancersjukdom börjar med att vissa celler i kroppen förändras genetiskt. Beroende på vilket organ det gäller kan det vara en bröstcell eller en levercell eller en hudcell som förändras. Den genetiska förändringen gör, bland annat, att cellen delar sig allt oftare. Det tillkommer även fler och fler genförändringar.

Förändringarna i generna, och att cellerna delar sig okontrollerat, stör kroppens system där celler naturligt dör och ersätts med nya celler.

Celler som delar sig allt oftare bildar tillslut en hel klump av celler – en tumör. När den blir tillräckligt stor kan den kännas som en knöl på kroppen eller ge andra symptom. Vid blodcancer är det lite annorlunda eftersom cancerceller flyter i blodet istället för att bilda klumpar eller tumörer. Mer om det längre ner.

Benign tumör – godartat

Tumören i sig behöver inte vara farlig. Det beror helt på hur stor genförändringen är i cellerna som vuxit till sig, om de har förändrats tillräckligt mycket.

Om tumören bara består av celler som inte kan växa sig igenom andra vävnader och spridas i kroppen, utan bara finns i själva knölen, så kallas tumören benign, det vill säga godartad.

Malign tumör – elakartad

Om cellerna som har börjat dela på sig får genförändringar som ger förmågan att sprida sig i kroppen via lymfsystemet och blodomloppet och bilda nya tumörer, metastaser, är tumören malign. Det betyder att tumören är elakartad.

Cellerna har då också förmågan att utveckla egna blodkärl i ett eget system och självdör inte, som de normalt sett är programmerade att göra. Tillväxten sker ohämmat och på bekostnad av kroppens friska celler.

Inget av de normala signalsystem som styr cellerna i kroppen stoppar cellernas framfart. Det är då vi kallar sjukdomen för cancer.

Kännetecken för cancer

År 2000 publicerades en viktig vetenskaplig artikel som definierade typiska kännetecken för cancer eller cancerceller. De karaktärsdrag som cancerceller har kommer från de många genetiska förändringar som de samlar på sig som stör hur en vanlig cell normalt ska fungera, till exempel celldelning.

De viktiga kännetecknen är:

  • Cancerceller är inte beroende av signaler för att växa eller dela sig, utan kan därför dela sig okontrollerat
  • Cancerceller är inte längre känsliga för signaler som säger att de ska sluta växa eller dela sig
  • Cancerceller följer inte längre det programmerade schemat för när de ska självdö
  • Cancerceller kan signalera att den vill ha blodtillförsel så att nya blodkärl bildas runt tumören
  • Cancerceller kan bryta sig loss från tumören, sprida sig och invadera andra organ

Tio år senare publicerades en uppföljande artikel, av samma forskare, som uppdaterade listan med ytterligare kännetecken. Till exempel har cancerceller har också en onormal metabolism, kan gömma sig eller smita undan från immunförsvaret och verkar ha en stark koppling till inflammation.

Finns över 200 cancerformer

Det finns fler än 200 olika cancerformer som kan drabba oss människor. Att det finns så många olika typer av cancer beror på att vi har ungefär 200 olika celltyper i kroppen, och alla kan de drabbas av ett stört celldelningssystem som leder till att cancerceller uppstår.

Den vanligaste cancern

De allra vanligaste formerna är prostatacancerbröstcancertjock- och ändtarmscancerhudcancer och lungcancer.

Leukemi – cancer utan tumör

De flesta cancersjukdomar börjar i form av en tumör. Leukemi även kallat blodcancer, är dock en grupp av cancersjukdomar som inte utvecklar tumörer.

Vid leukemi är det blodcellerna som drabbas av genförändringen och vandrar sedan fritt i hela kroppen via blodsystemet. Men de egenskaper cancercellerna har är desamma som vid cancerformer som börjar med en tumör. Till exempel att de delar sig okontrollerat eller inte längre dör enligt ett programmerat schema.

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.