Cancer och ärftlighet

Vissa cancerformer är ärftliga eller har en starkare ärftlig komponent än andra, till exempel bröstcancer. Men det betyder inte att alla som har anlag kommer få cancer. Det behövs ytterligare genförändringar som yttre omständigheter till cancerns fördel.

Jessica Sörensen, frilansskribent
Senast uppdaterad 1 november 2019
Mamma håller i sin son som kan ha ärvt en riskgen för cancer.

Både arv och yttre omständigheter

Eftersom det finns över 200 olika cancerformer kan orsakerna till cancer variera stort.

Cancer är tyvärr en vanlig sjukdom, så många som en tredjedel av befolkningen kommer att drabbas av cancer.

Vissa cancerformer är i första hand resultatet av yttre omständigheter, medan andra nästan alltid är ett genetiskt arv. För det mesta beror dock cancer både på arv och miljö.

De cancerfall som är ärftligt betingade står för fem till tio procent av det totala antalet cancerfall.

Cancerformer som kan ärvas

Vissa former av cancer har ett tydligt ärftligt inslag. Det gäller inte minst bröstcancer och prostatacancer. Där anses ärftligheten stå för tio procent av alla som insjuknat.

För vissa cancerformer har forskare upptäckt specifika gener och genförändringar som kan orsaka cancer och kan ärvas i generationer. Till exempel kan genförändringar (mutationer) i BRCA1 och 2 generna kraftigt öka risken för bröstcancer. Ett annat exempel är genen APC som, om den är muterad, kan orsaka tjocktarmscancer.

Ärftlig cancer behöver dock inte vara kopplad till bara en gen och en mutation. Istället kan många små förändringar, som alla har ärvts av föräldrar, öka risken för cancer. Dessa är svåra att utvärdera idag eller ta till hjälp för att förutspå cancer eftersom vi inte har en tydlig bild av alla genförändringar som ökar risken för olika cancerformer.

De ärftliga cancerfallen går ofta att spåra. Om flera individer i samma släkt med tiden utvecklar samma form av cancer går det att misstänka att cancern är genetiskt betingad.

De som drabbas av ärftlig cancer får i generellt sin cancer i en tidigare ålder jämfört med andra drabbade. Det är heller inte ovanligt att den genetiskt betingade cancern orsakar en större mängd tumörer.

Familjehistoriken

För att få en uppfattning om hur stor risken är för en individ att ha anlag för en viss cancersjukdom undersöks familjens sjukdomshistoria.

En förälder som har anlag för en ärftlig form av cancer kan med 50 procent sannolikhet föra den vidare till sitt barn. Men det betyder inte att barnet kommer utveckla sjukdomen.

Utvecklingen är komplex och inbegriper en lång rad samverkande faktorer, såsom ytterligare genförändringar över tid, orsakat av till exempel yttre miljöfaktorer.

Förebygga cancer

Medvetenhet om att risken för en specifik cancer är hög hos en person kan motivera vissa förebyggande åtgärder.

Den som vet med sig att det finns minst tre stycken person som fått cancer i familjen, varav en drabbats innan de fyllt femtio år, kan misstänka att de kan ha anlaget för ärftlig cancer. Ärftliga cancerformer kan utredas på särskilda kliniker vid universitetssjukhus i Sverige där de arbetar specifikt med denna fråga.

Genom att kontakta sjukvården för råd kan förebyggande insatser hjälpa till att hålla hälsan.

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.