Tips för att minska risken för cancer

WHO listar hälsosamma levnadsvanor som kan minska risken för cancer.

Ett par händer bryter isär en cigarett

Att sluta röka kan avsevärt minska risken för cancer


Antalet cancerfall ökar bland de 53 länderna inom Världshälsoorganisationens (WHO) europeiska region. Under 2012 diagnostiserades 3,7 miljoner personer med cancer – en siffra som beräknas öka med 25% år 2030 och nå 4,6 miljoner.

Enligt WHO beror ökningen på en åldrande befolkning och faktorer såsom dåliga kostvanor, tobak- och alkoholkonsumtion, brist på regelbunden fysisk aktivitet, övervikt och exponering för cancerframkallande ämnen.

Tips för ett hälsosamt liv utan cancer

I samband med organisationens årliga kampanj för att minska den globala cancerbördan har WHO gjort en lista med hälsosamma levnadsvanor för att minska risken att utveckla cancer.

Frukt och grönt

Håll dig till en kost som är rik på frukt, grönsaker, baljväxter och nötter. De innehåller vitaminer, mineraler, antioxidanter och andra viktiga näringsämnen som gör kroppen mer motståndskraftig. Frukt och grönsaker är även rika på fullkorn och fibrer som skyddar mot tjock- och ändtarmscancer. Genom att äta varierad och näringsrik mat blir det lättare att hålla en hälsosam vikt. Personer som lider av övervikt eller fetma löper större risk för cancer. 1300 cancerfall per år är kopplade till övervikt och fetma. Att äta näringsrik mat vid cancer stärker även kroppen vid en cancerbehandling.

Mindre processat och rött kött

Rött kött som nötkött och gris ökar risken för cancer. Detsamma gäller charkuterier som korv, bacon och salami. Rött kött, och framför allt processat rött kött, innehåller naturliga ämnen och konserveringsmedel som är cancerframkallande när köttet hettas upp eller bryts ner i magen. Den svarta stekytan vid bränt kött har en högre koncentration av cancerframkallande ämnen.

Enligt Livsmedelsverket minskar man risken för cancer om man äter mindre än 500 gram kött i veckan.

Kyckling, fisk, ägg och vegetariska proteinkällor är bättre alternativ till rött kött. Feta fiskar som lax, makrill och sill innehåller dessutom viktiga omega-3-fetter. Omega 3  minskar risken och saktar ner utvecklingen av flera cancerformer såsom bröst- och prostatacancer.

Rör på dig

Regelbunden fysisk aktivitet kan göra under för din kropp och hälsa. Forskning visar att fysisk aktivitet minskar risken för ett tiotal cancerformer med 20 procent. När du rör på dig stärker du ditt immunförsvar, sänker nivåerna av könshormoner och gör det lättare att hålla en hälsosam vikt. Allt detta bidrar till att minska risken för cancer och ökar livskvaliteten och återhämtningen för personer som går igenom en cancerbehandling.

Dra ner på alkoholen

När vi dricker alkohol bryts etanol ner till acetaldehyd i levern och magsäcken. Acetaldehyd är ett känt cancerframkallande ämne som skadar DNAt i cellerna. De skadade cellerna kan inte reparera skadan och omvandlas till cancerceller. Alkohol ökar risken för ett flertal cancerformer såsom bröstcancer, levercancer, muncancer, ändtarmscancer med flera.

Att dra ner på sitt alkoholdrickande kan därför minska risken för många olika cancerformer.

Fimpa cigaretten

Rökning är den enskilt största boven i dramat. 90 procent av alla lungcancerfall i Sverige beror på rökning. Att sluta röka ger snabbt påtagliga hälsoeffekter. Risken för sjukdom och död minskar drastiskt några år efter att man slutat röka. 10 år efter rökstoppet minskar risken för lungcancer med 30-50 procent. Även risken för cancer i munnen, matstrupen, livmoderkakan och urinblåsan minskar drastiskt.

Se upp för passiv rökning. Personen som röker andas in uppemot en fjärdedel av all rök medan resten av röken sprids ut i omgivningen. Gör ditt hem rökfritt och försök att uppmuntra din arbetsplats att anta en rökfri policy.

Var försiktig med solen

Hudcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige efter prostata- och bröstcancer. Antalet personer som blir sjuka i hudcancer ökar varje år. Solen har en stor roll i detta. Var försiktig när du vistas ute i solen. Undvik att vistas ute i solen mellan klockan 11-15, då lyser solen som starkast. Skippa även solariet. Om du går ut bör du välja kläder som täcker armar och ben. Gärna en keps eller solhatt också. Glöm inte solskyddskrämen, även när det inte är soligt.

Håll koll på din omgivning

Cancerframkallande ämnen finns överallt i vår omgivning. Det är omöjligt att skydda oss mot allt. Däremot finns det åtgärder du själv kan ta till för att minska att du utsätter dig för onödiga ämnen. Börja med att mäta radonhalterna i din bostad. Radon är en gas som bildas i berggrunden när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Bostäder som byggdes mellan 1929 och 1975 innehåller blåbetong som avger större mängder radon än modernare hus. Du kan köpa en radonmätare och mäta själv eller beställa en radonmätning. Bostäder med höga radonhalter kan saneras.

På jobbet bör du skydda dig mot cancerframkallande ämnen genom att följa arbetsplatsens hälso- och säkerhetspolicy. Fråga dina kollegor eller chef om du inte vet var den finns.

Vaccinera dina barn

Hepatit B och humant papillomavirus (HPV) är virus som kan orsaka levercancer och livmoderhalscancer. Barn som vaccineras för hepatit B och HPV har en avsevärd mindre risk för att utveckla lever- och livmoderhalscancer. Alla barn i årskurs 5 erbjuds HPV-vaccin.

Amma ditt barn

Amning minskar risken för bröstcancer. Mammor som ammar sitt barn i minst sex månader löper lägre risk att drabbas av bröstcancer före och efter klimakteriet. Att amma sitt barn längre än sex månader kan ge ytterligare skydd.

Delta i det nationella screeningprogrammet

Nationella screeningprogrammet för cancer är till för att tidigt kunna upptäcka och effektivt behandla cancer, och på så sätt minimera sjukdomens konsekvenser. Genom att undersöka förändringar i vävnad och celler kan man upptäcka förstadier till cancer samt tidig cancer. Idag finns det screeningprogram för bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer. Män och kvinnor kallas regelbundet till screening av vården. Nationella screeningprogrammet för cancer räddar flera hundra liv varje år.