Om kolorektalcancer

Tjocktarms- och ändtarmscancer kallas för kolorektalcancer och är den fjärde vanligaste cancerformen i Sverige. Majoriteten av de drabbade är över 65 år. Det finns effektiva behandlingsmetoder för att bota cancern om den upptäcks tidigt.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Granskad av Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 20 augusti 2020

tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer utvecklas i tarmens slemhinna, ofta i ett sår eller i en utväxt.

Kolorektalcancer börjar i slemhinnan som finns på tjocktarmens och ändtarmens insida. Små godartade utväxter, polyper, bildas som efter många år kan utvecklas till cancer. Om cancern sprider sig via lymf- och blodsystemet kan den bilda metastaser i lungor och lever.

Sjukdomen brukar delas in i fyra stadier, stadium I – IV. Upptäcks cancern i ett tidigt stadie finns det goda möjligheter att bli av med den. Det går även att bota cancern om den har spridit sig.

Symtom

Det finns flera olika symtom som tyder på kolorektalcancer.

 • Blod i avföringen. Det kommer ut blod eller att avföringen är svart.
 • Slem i avföringen.
 • Förändrade toalettvanor. Du bajsar oftare eller mer sällan än vad du brukar.
 • Avföringen har en annan form.
 • Problem med magen och avföringen. Du kan vara lös eller hård i magen. Långvarig diarré eller förstoppning.
 • Magont och minskad aptit.
 • Blodbrist.

Symtomen behöver inte nödvändigtvis bero på kolorektalcancer, det kan istället bero på inflammation i magen, hemorrojder eller IBS – irritable bowel syndrome.

Riskfaktorer

Livsstil

Mycket tyder på att mat- och levnadsvanor påverkar uppkomsten av kolorektalcancer.

Detta visar sig tydligt då kolorektalcancer är mer vanligt i länder där man äter mycket rött kött och fett, lite frukt och grönt samt inte tillräckligt med fysiskt aktivitet, såsom i Sverige och USA.

Ålder

Det är oftast äldre personer som drabbas, vanligast över 65 år. Det är väldigt ovanligt att personer under 30 år drabbas.

Ärftlighet

Risken att drabbas av kolorektalcancer ökar om någon i släkten har eller haft det.

Undersökning

Har du några av symtomen bör du kontakta läkare som undersöker dig. Hos läkaren får du genomgå en kroppsundersökning och lämna ett blod- och avföringsprov.

Därefter undersöker läkaren din tarm för att se om det finns en tumör. Undersökningen görs med ett koloskopi som förs in i kroppen genom ändtarmen. Ett vävnadsprov tas och analyseras på ett laboratorium.

Behandling

Kirurgi är den vanligaste metoden för att bli av med kolorektalcancer. Ofta kombineras kirurgi med cytostatika och strålbehandling. Chansen att bli kvitt sjukdomen är stor om den upptäcks i ett tidig stadium, innan den hunnit sprida sig. Men även spridd kolorektalcancer går att bota, även om chansen är mindre.

Operation – den vanligaste behandlingsmetoden

Vid en operation tas tumören bort och en del av den friska tarmen som ligger närmast tumören. Dessutom opereras en del av lymf- och blodkärl bort för att minska risken för spridning till andra delar av kroppen. Tarmändarna sys sedan ihop.

I de fall där det finns flera cancertumörer eller risk för att flera utvecklas, tas hela tjocktarmen bort.

Operationen sker för det mesta med titthålsteknik, eller genom ett snitt i magen om det anses nödvändigt.

Du är sövd under hela operationen och får dessutom ryggbedövning.

Förberedelser

Det finns en rad saker du kan göra inför en operation för att minska risken för komplikationer och förbättra återhämtningen.

 • Vara i god kondition, det minskar risken för komplikationer.
 • Sluta röka. Rökning försämrar återhämtningen och läkningsprocessen.
 • Undvik alkohol före och efter operationen för att minska risken för komplikationer.
 • Sluta med läkemedel. Tar du läkemedel för någon annan sjukdom kan det vara nödvändigt att göra ett tillfälligt uppehåll. Prata med din läkare först.

Efter operationen

Du får smärtlindring efter operationen. För att undvika att bli sängliggande är det viktigt att du rör på dig. En sjukgymnast kan hjälpa dig med att komma igång.

När du opereras får du en kateter i urinblåsan, som vanligtvis tas bort dagen efter. Katetern kan dock behöva vara kvar lite längre om du fått ryggbedövning.

Du behöver stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, så länge inga komplikationer uppstått.

Du får gå på efterkontroller ett år och tre år efter operationen.

Stomi

För att underlätta läkningsprocessen behöver du ofta en tillfällig stomi efter operationen. Har du opererats för ändtarmscancer kan du istället behöva ha en permanent stomi. Läkaren informerar dig alltid om detta inför operationen.

Cytostatikabehandling

Cytostatika får du efter operationen för att bli av med kvarvarande cancerceller och för att minska risken att cancern kommer tillbaka eller sprider sig.

Behandlas du för ändtarmscancer kan du även få cytostatika före operationen. Då får du även strålbehandling.

En cytostatikabehandling kan upphov till olika biverkningar; illamående, trötthet och håravfall är vanliga biverkningar.

Strålbehandling

Har du ändtarmscancer behandlas du med strålning före operationen. Syftet är att minska tumörens storlek och risken för att cancern sprider sig. Strålbehandling kombineras med cytostatika för att öka tumörens känslighet för strålningen.

Tumören strålbehandlas dagligen i en eller fem veckor.

Om tumören försvinner efter strål- och cytostatikabehandlingen behöver du inte opereras. Det räcker med att du får gå på regelbundna efterkontroller.

Återfall

Risken för återfall är liten om du behandlats för kolorektalcancer. Skulle cancern ändå komma tillbaka sker det oftast inom två till tre år. Då är det vanligt att den kommer tillbaka i form av metastaser i levern, lungorna eller bukhinnan.

Metastaserna kan tas bort med kirurgi. Det är vanligt att behandlingen även kompletteras med andra behandlingsmetoder såsom cytostatika, målinriktad terapi eller strålning.

Går det inte att bli av med cancern får du behandling som bromsar sjukdomen och hjälper dig att må bra. Detta kallas för palliativ vård.

Prognos

Prognosen varierar beroende på hur mycket cancern har utvecklats. I stadium I botas alla patienter. Stadium II botas 80-90 %.  I senare stadier är andelen lägre.