✕ Stäng

Om Bröstcancer

Varje år drabbas ungefär 8000 personer av bröstcancer. Ofta upptäcks cancern genom mammografi eller vid knöl i bröstet. Ju tidigare tumören upptäcks desto bättre är prognosen.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019

bröstcancer – vanligaste cancern hos kvinnorSymptom på bröstcancer

Det vanligaste symptomet på bröstcancer är knöl i bröstet. Däremot är de flesta knölar i bröstet godartade, men du ska alltid söka vård ändå.

Andra symptom på bröstcancer kan även vara:

  • Hudindragning
  • Indragen bröstvårta (medfödd indragen bröstvårta är inte cancer)
  • Apelsinhud
  • Klåda från bröstvårtan
  • Värmeökning, rodnad
  • Blodblandad vätska från bröstvårtan
  • Armsvullnad

Vem drabbas av bröstcancer?

Ungefär 8000 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer vilket innebär att bröstcancer är den vanligaste cancern hos kvinnor. Även män kan drabbas av bröstcancer även om det är väldigt ovanligt där ungefär 40 män drabbas per år.

Medianåldern för de som drabbas är 64 år.

Ärftligt?

Bröstcancer beror på flera faktorer där bland annat arvsanlag kan påverka.

Riskfaktorer för bröstcancer är mycket bröstkörtelvävnad, alkohol, tidig pubertet, sent klimakterium, fetma efter klimakteriet, hormonersättning efter klimakteriet och tidiga generationens p-piller.

Mammografi

Alla kvinnor får från 40-års ålder gå på mammografi för att tidigt upptäcka bröstcancer.

Om en knöl skulle upptäckas på röntgen behöver läkaren ta ett cellprov från denna knöl för att avgöra vad det är. Detta cellprov tas med en smal nål som förs in genom bröstet och tar ett vävnadsprov.

Om det inte går att fastställa genom vävnadsprovet om det är cancer eller inte så opererar man ut knölen.

Behandling

Bröstcancer behandlas oftast först med kirurgi, följt av strålning och/eller cytostatikabehandling.

Operation och strålning

När tumören opereras bort så väljer de allra flesta att ha kvar sitt bröst och bara ta bort tumören. Detta kallas för bröstbevarande kirurgi och följs alltid av strålbehandling efteråt.

Om du själv vill, om bröstet har många tumörer eller om tumörerna är stora opereras dock hela bröstet bort.

Prognosen är densamma är vid bröstbevarande kirurgi tillsammans med strålning som när hela bröstet opereras bort. 

Cytostatika

Om tumören sitter på ett sådant sätt att den inte går att operera bort sätts ofta cytostatikabehandling in. Då krymper tumören och gör det möjligt att operera ut den. Cytostatika kan också förhindra återfall.

Hormonbehandling

Om cancertumören är beroende av östrogen så kan man använda sig av antihormoner för att blockera östrogenet. Detta minskar risken för återfall.

Antikroppar

Om cancertumören är HER2-positiv kan cancern behandlas med trastuzumab som är en monoklonal antikropp. Denna behandling pågår i ungefär ett år. 

Om cancern sprider sig sätter det sig ofta först på lymfkörtlarna i armhålorna.

Prognos

Idag lever 86 procent av de som fått bröstcancer efter fem år. Efter tio år lever 80 procent. Ju tidigare tumören upptäcks desto bättre är prognosen då tumören inte har hunnit sprida sig.

Om cancern sprider sig sätter den sig ofta först på lymfkörtlarna i armhålorna.

De flesta som får återfall får återfall de första fem åren, sedan minskar risken för varje år. Därför får du gå på täta kontroller av mammografi under denna period.bröstcancer