Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Ungefär 8000 kvinnor drabbas varje år av bröstcancer. Det finns flera olika typer av bröstcancer, oftast utvecklas de i mjölkgångarnas celler men kan även finnas i mjölkkörtlarna.

Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 4 mars 2021


Bröstcancer

Bröstcancer uppkommer från olika celltyper i brösten. Den mest vanliga formen av bröstcancer uppstår i cellerna som finns i mjölkgångarna, vilket kallas för ductal cancer. Sedan kan cancer även utvecklas i mjölkkörtlarna och benämns då som en lobulär cancer. Bröstcancer kan även utvecklas i bindväven mellan mjölkkörtlarna, men det är väldigt ovanligt. Män drabbas också främst av ductal bröstcancer och ofta ligger ärftlighetsfaktorer bakom cancerfallen.   

1. Mjölkgångar (blå kanaler) 2. Mjölkkörtel (lila klungor) 3. Fettvävnad (gul)

Indelning av bröstcancer

Bröstcancerceller kan växa både långsamt och snabbt, beroende på vilken bröstcancerform patienten drabbats av. Ofta bedöms cancern på funktionella egenskaper, exempelvis gällande hormonkänslighet, uttryck av specifika hormonreceptorer (östrogen och progesteron) eller human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2), följt av hur malign tumören är och hastigheten av celldelning.

Luminal cancer

Luminal cancer påverkas av könshormoner, som östrogen och progesteron, och delas in i luminal A och luminal B. Luminal A cancer drabbar ungefär 40 procent av alla kvinnor och växer ofta relativt långsamt. Luminal B växer snabbare och kräver mer behandling. Luminal B drabbar 35-40 procent av kvinnor med bröstcancer.

HER2-positiv cancer

HER2-positiv bröstcancer drabbar cirka 15 procent av patienterna. Dessa växer snabbt beroende på att de uttrycker proteinet HER2 i höga halter som driver på celltillväxt. Om du drabbats av denna typ av cancer kan du behandlas med ett specifikt målstyrt läkemedel för att blockera dessa receptorer.

Trippelnegativ cancer

Trippelnegativ bröstcancer uttrycker inte hormonreceptorer (östrogen eller progesteron) eller HER2, därför växer tumören oberoende av hormoner. Trippelnegativ cancer drabbar knappt 10 procent av kvinnor. Den här typen av bröstcancer är ofta ärftlig.    

Bröstcancer – fem olika stadium

  • Stadium 0: Ett förstadium till bröstcancer, där cellerna bara växer precis där de uppkom
  • Stadium I: Tumören är mindre än två centimeter och har inte spridits till lymfkörtlar i armhålan
  • Stadium II: Tumören är 2-5 centimeter och kan ha spridit sig till lymfkörtlar i armhålan
  • Stadium III: Tumören är >5 centimeter eller har en ansenlig spridning till lymfkörtlar i armhålan
  • Stadium IV: Tumören har spridit sig och har bildat metastaser i kroppen

Att som ovan indela bröstcancern i stadium via tumörstorlek (T), spridning till lymfkörtlar (N) och metastasering (M) även kallad TNM-skalan är den starkaste prognostiska faktorn.