Sofia Henriksson


Sofia Henriksson har en magisterexamen i biomedicin (2008) och en doktorsexamen i onkologi (2013) från Karolinska Institutet.

Hon har mer än 10-års erfarenhet av cancerforskning och publicerat flera vetenskapliga artiklar i högt ansedda tidskrifter innan hon började på Healthcare Media.

Sofia jobbade som medicinsk redaktör under 2019.