Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.


I en studie på över 65 000 kvinnor finner forskare i USA en koppling mellan tandhälsa och cancerrisk. Kvinnor som deltog i studien var mellan 54-86 år, rapporterade i form av enkäter om sin tandhälsa och följdes i åtta år för att utvärdera cancerrisk.

Resultaten visar att tidigare tandköttssjukdom ökar risken för alla former av cancer med 14 procent, bland äldre kvinnor. Starkast koppling gjordes till strupcancer där risken var tre gånger högre bland kvinnor som haft någon form av tandköttssjukdom. Även lungcancer, hudcancer, bröstcancer och cancer i gallblåsan visade ett samband.

Fram med tandtråd, bort med tandsten

Varför problem med tandköttet kan öka risken för cancer är ännu oklart men forskare bakom studien föreslår en möjlig förklaring för kopplingen till strupcancer. Sjukdomsalstrande ämnen som bakterier från tandsten, saliv eller inflammation i tandköttet har nära till strupen.

– Strupen ligger nära munhålan, så parodontala smittämnen kan lättare nå och infektera strupens slemhinna och främja cancerutveckling där, säger Jean Wactawski-Wende, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Nu behöver resultaten bekräftas för att sedan ta fram förebyggande åtgärder mot tandköttssjukdomar och i förlängning cancer.

Tandköttssjukdomar omfattar allt ifrån lättare inflammation i tandköttet till inflammationer som spridit sig till käkbenet och tandroten. Tandköttsinflammation kan tillslut leda till tandlossning.