Bröstcancer hos män vs. kvinnor

Män kan få bröstcancer. Skillnaden mellan manlig och kvinnlig bröstcancer är liten. Båda uppvisar liknande symtom och går igenom liknande behandling.

Leende man med hörlurar

Symtomen vid bröstcancer för män liknar de för kvinnor.


Kan män få bröstcancer? Ja, män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. I Sverige drabbas ca 30-50 män varje år av bröstcancer, vilket kan jämföras med bröstcancer för kvinnor där ca 7000 kvinnor varje år insjuknar. Bröstcancer är därmed den vanligaste cancerformen för kvinnor. Medianåldern hos män vid bröstcancer är drygt 70 år, medan den hos kvinnor är ca 64 år. Färre än fem procent är under 40 år vid när de får diagnosen.

Behandling och symtom

Behandling och symtom för bröstcancer hos män är samma som vid kvinnlig bröstcancer. Som hos kvinnor är det vanligaste symtomet en knöl i bröstet. Dem flesta knölar är dock inte cancer. Ofarliga knölar i brösten kan vara svullna bröstkörtlar eller knölar som bildas av normal bröstvävnad. Gå till en läkare och undersök brösten om du upptäcker en förändring.

Smärta och ömhet i brösten behöver inte heller betyda att du har bröstcancer och är inte vanliga symtom vid bröstcancer, utan beror oftast på helt normala hormonella orsaker.

Symtom på bröstcancer för både män och kvinnor kan vara:

  • Knöl i armhålan
  • Förstorat och hårt bröst
  • Indragningar i huden på bröstet
  • Blod eller vätska från bröstvårtan
  • Hudrodnad och ”apelsinhud” på bröstet

Upp till 70 procent av alla fall av bröstcancertumörer upptäcks via mammografi. Om det hittas en eventuell tumör ska man komma ihåg att det finns mycket goda möjligheter att bota tidigt upptäckt bröstcancer.

Bröstcancer hos män diagnostiseras oftare i ett mer avancerat stadium än hos kvinnor. Delvis beror detta på att män inte känner till att de kan drabbas av bröstcancer. Den bästa prognosen ses vid tidig upptäckt. Boka tid för en undersökning om du är orolig.

Vem blir kallad till mammografi?

Alla personer i Sverige med juridiskt kön kvinna, som är mellan 40-74 år kallas vartannat år till en mammografiundersökning. Undersökningen är gratis. Om du lever med skyddad identitet får du ingen kallelse. Du måste då själv kontakta en mottagning för mammografi för att få en tid för undersökning. Om du är man och vill göra en mammografi behöver du själv kontakta en mottagning.

Vad beror bröstcancer på?

Bröstet består av bindväv, fettväv, mjölkkörtlar och mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. Cancer kan uppstå på olika ställen i bröstet. Oftast uppstår bröstcancer i de mjölkgångar som mynnar ut i bröstvårtan. Då kallas den duktal bröstcancer. Om den börjar i mjölkkörtlarna kallas den lobulär bröstcancer. Cancer beror på en cellförändring som gör att cellerna börjar dela sig onormalt fort. När det blir tillräckligt många onormala celler uppkommer en tumör.

Riskfaktorer

Liksom hos kvinnor påverkas risken att insjukna i bröstcancer av kroppens egna könshormoner. En av fem män med bröstcancer har en nära släkting, man eller kvinna, med sjukdomen. Även hög alkoholkonsumtion, övervikt och leversjukdom påverkar mannens östrogennivåer och ökar därmed risken för bröstcancer. Har du tidigare fått strålbehandling mot bröstkorgen ökar även det risken för bröstcancer. Män som bär på den ärftliga bröstcancergenen BRCA2 har en livstidsrisk att insjukna i bröstcancer på 6 procent. Ungefär lika förhöjd är risken för män som bär på en extra X kromosom (Klinefelters syndrom). 

Behandling av bröstcancer

Behandlingsprinciperna vid bröstcancer hos män följer oftast de som finns för kvinnor. Hos män opererar man dock ofta bort hela bröstet, mastektomi. För att undersöka om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan gör man samtidigt en så kallad portvaktskörtelbiopsi (sentinel node-biopsi). Då tar man ut den eller de första lymfkörtlarna i armhålan som tar emot lymfflödet från bröstet och gör en mikroskopisk analys. Om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna görs en axillutrymning, när man tar bort ungefär 10–15 lymfkörtlar.

För att minska risken för återfall görs ofta en strålbehandling. Vid hormonberoende bröstcancer ges hormonell behandling med tamoxifen, vilket minskar risken för spridd bröstcancer och ökar överlevnaden. Eftersom bröstcancer hos män är så pass ovanlig finns det få kontrollerade behandlingsstudier. Data talar dock för att män har en lika god effekt av onkologisk behandling som kvinnor.