Stadieindelning av tumörsjukdomar

Cancerläkare utför mammografi på en patient


När en cancerdiagnos är fastställd gör läkaren en bedömning av vilket stadium cancern befinner sig i. Läkaren tittar på tumörens storlek, om och hur mycket den vuxit in i omkringliggande vävnader och om tumören spridit sig till andra delar av kroppen och bildat dottertumörer, så kallade metastaser. Stadieindelningen är viktig för att förstå hur långt framskriden cancern är, och är av grundläggande betydelse för val av behandlingsform. En cancer som är i ett tidigt stadium kan oftast behandlas med kirurgi eller strålbehandling, medan en cancer som spridit sig och bildat dottertumörer behandlas med cytostatika eller läkemedel.

TNM-systemet

Det finns olika system för att dela in tumörsjukdomar i olika stadier. TNM-systemet är dock ett internationellt erkänt klassificeringssystem som vanligen används för att stadieindela solida tumörer. För lymfcancer används klassificeringssytemet Ann Arbor.

TNM består av tre parametrar: Tumör (primärtumör), Node (lymfkörtel), Metastas (dottertumör). För varje parameter anges en siffra för att ange stadiet för den specifika parametern. Ju högre siffra desto allvarligare sjukdom.

T – Primärtumören

Den första parametern avser storleken på primärtumören. Bokstaven T i kombination med en siffra, 1-4, anger storleken på primärtumören och om den vuxit in i närliggande vävnader.

T1 betyder att tumören är liten.

T2 och T3 betyder att tumören är större.

T4 betyder att tumören har vuxit in i omkringliggande vävnader.

 N – Lymfkörteln

Tumörceller kan bryta sig loss från primärtumören och att ta sig till andra delar av kroppen genom lymfatiska systemet. N-parametern i kombination med en siffra anger om cancerceller påvisats i närliggande lymfkörtlar. Ju högre siffra desto fler cancerceller.

N0 innebär att inga tumörceller i lymfkörtlarna har kunnat påvisas.

N1 – N4 innebär att tumörceller i lymfkörtlarna har kunnat påvisas.

M – Metastaser

Den sista parametern anger om cancern har spridits till andra delar av kroppen och bildat metastaser.

M0 innebär att inga metastaser har hittats.

M1 innebär att metastaser har hittats.

Ann Arbor-systemet

Lymfcancer som Hodgkinslymfom och non-Hodgkins lymfom delas in med Ann Arbor-systemet. Systemet liknar TNM-systemet och delar in cancern i fyra olika stadier, 1 till 4, beroende på hur långt framskriden cancern är.

Undersökningsmetoder

Det finns olika undersökningsmetoder som läkaren kan använda sig av för att göra en bedömning av vilket stadium cancern befinner sig i.

Fysisk undersökning

Den fysiska undersökningen kan ge information om tumörens storlek.

Avbildningsmetoder

Röntgenbilder, magnetresonanstomografi (MRI), datortomografi och PET-kameraundersökning ger information om tumörens storlek och var den finns i kroppen.

Endoskopi/koloskopi

Används för att titta in i kroppen med hjälp av ett redskap (endoskop). Endoskopet har en lampa och kamera som förs in till stället man vill undersöka.

Vävnadsprov – biopsi

Vävnadsprov tas för att ställa diagnos, men även att kunna fastställa om tumören är en primärtumör eller dottertumör. Vävnadsprovet skärs i tunna skivor, färgas och granskas i mikroskop (histopatologisk utvärdering). Det kallas PAD – patologisk anatomisk diagnos.

Blodtest

Ger information om antalet blodceller och om blodet innehåller tumörmarkörer.