Vad händer efter ett positivt gentest?

Kvinna prata med psykolog

Du kan få psykologisk hjälp efter ett positivt gentest.


Fem till tio procent av all cancer är ärftlig cancer. Om flera medlemmar i din släkt drabbats av samma cancersjukdom kan det vara ett tecken på att det rör sig om cancer som gått i arv i flera generationer. Det kan då vara en god idé att göra ett genetiskt test för att påvisa genmutationer som förhöjer risken att utveckla ärftlig cancer och sätta in åtgärder som minimerar risken att bli sjuk.

Kontrollprogram kan upptäcka cancer i tid

Om ett gentest visar att du är bärare av anlag associerad med förhöjd cancerrisk remitteras du till specialister som utför fler undersökningar enligt ett kontrollprogram. Kontrollerna sker regelbundet och är till för att upptäcka eventuella avvikelser i vävnader och celler som kan tyda på cancer.

Hur kontrollprogrammet ser ut beror på vilken mutation du bär på. Till exempel får kvinnor med en mutation i bröstcancergenen, BRCA1, genomgå tätare mammografier. Medan en person med en mutation i APC-genen får genomgå tjocktarmsundersökningar, så kallad koloskopi, för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer.

Föreligger stor risk för cancer kan riskorganen opereras bort i förebyggande syfte, till exempel borttagande av bröst och äggstockar vid ärftlig bröst- och äggstockscancer. Förebyggande operationer minskar avsevärt risken att insjukna i cancer, men inte risken att föra vidare den muterade genen till sina barn.

Kunskap möjliggör riskmitigering

Det är viktigt att komma ihåg att en genmutation inte innebär att du kommer att insjukna i cancer, enbart att risken är förhöjd. Utveckling av cancer är en lång process som kräver att du samlar på dig flera mutationer. Cancer är i hög grad en åldersrelaterad sjukdom.

Vetskapen om att man har en ökad risk möjliggör riskmitigering. Bär du på anlag för ärftlig cancer kan din vårdgivare rekommendera tätare kontroller eller ge dig vägledning kring mat- och levnadsvanor som minskar risken att sjukdomen bryter ut.

Det finns tydliga kopplingar mellan osunda vanor och cancer; rökning kan leda till lungcancer, och övervikt är associerad med cancer i bland annat bröst, lever, mage och tjocktarmen. Din vårdgivare vägleder dig så att du kan ta rätt beslut för att minska cancerrisken utifrån dina behov och förutsättningar.

Leva med vetskapen om förhöjd cancerrisk – hjälp finns

Det kan vara omvälvande att få besked att man bär på anlag för ärftlig cancer. Det dyker upp många tankar och känslor.

En del hittar sätt att hantera dem. Det kan till och med kännas skönt att få bekräftelse på något du redan misstänkte. När du vet att du bär på anlag kan du göra något konkret för att minimera risken att bli sjuk.

För andra är de inte lika lätt, det kan till och med vara så pass jobbigt att det påverkar din vardag.  Att känna stark oro är vanligt; många tankar och frågor som dyker upp, och du börjar oroa dig för dina barn, familj och släkt. Vetskapen om att du bär på anlag för cancer kan lägga sig som ett mentalt skynke och hindra dig att fungera som vanligt.

Du som har svårt att hantera dina tankar och känslor kan få psykologisk hjälp och samtalsstöd från vården. Du kan få prata med en sjuksköterska, psykolog eller kurator. Föredrar du att prata med en närstående går det också bra. Det kan kännas skönt och underlätta situationen att få prata med någon och få sätta ord på dina känslor.