✕ Stäng

Om prostatacancer

Prostatacancer är den cancerform i Sverige som är allra vanligast. Det är dessutom den cancern som tar mest liv.

Linda Nestor  20 januari 2015

Symptom

Besvär med att kissa

Besvär med att kissa så som att du kissar lite, behöver kissa flera gånger per natt, att urinstrålen är svag och/eller att det kan vara svårt att börja kissa.

Blod i urinen

Om du har blod i urinen kan detta bero på prostatacancer. Detta är dock ovanligt och brukar bero på någon annan sjukdom. Har du blod i urinen ska du dock alltid söka vård.

Ont i skelettet

Om prostatacancer har spridit sig kan du få värk i skelettet så som i ryggen eller bäckenbenet. Detta eftersom prostatacancer ofta sprider sig till dessa delar av skelettet.

Denna typ av spridning kallas för skelettmetastaser.

Vilka drabbas?

Varje år drabbas 10 000 män i Sverige. Nästan alla är över 50 år, där de flesta är i 70 års ålder.

Prostatacancer beror till största delen av ärftliga faktorer. Men det handlar också om livsstilsfaktorer även om dessa fortfarande är okända.

Undersökning

Vid utredning av prostatacancer undersöker läkaren med ett finger via ändtarmen om det finns någon tumör i prostatan. Dessutom tas ett blodprov för att mäta PSA-värdet.

Om PSA-värdet är högt och/eller om läkaren känner en tumör görs fler undersökningar med biopsier och vävnadsprov.

Men ett högt PSA-värde behöver inte bero på prostatacancer, utan kan bero på urinvägsinfektion, akut urinstämma eller prostatit.

Behandling

Behandling vid prostatacancer ser olika ut från fall till fall.

Om syftet är att bota behandlas ungefär hälften med strålbehandling eller operation. Ibland kombineras strålning och operation med varandra eller med annan behandling.

Hormonell behandling botar inte prostatacancer men kan bromsa upp sjukdomsskedet vilket är ett alternativ om tumören växer mycket långsamt, om cancern är spridd eller om du har andra livshotande sjukdomar.

Kastrationsresistent cancer

Efter ett tag kan cancern bli immun mot hormonell behandling.

Om tumören blir immun mot hormonell behandling kallas den för kastrationsresistent cancer vilket oftast uppstår efter ett till två år om den spridit sig till skelettet. Medianöverlevnaden vid kastrationsresistent skelettmetastaserad prostatacancer är mellan ett och två år.   

Om hormonbehandling inte hjälper kan cytostatika lindra.

prostatacancer

Dödlighet och prognos

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av prostatacancer och varje dör ungefär 2500 män i Sverige av prostatacancer. Hur prognosen ser ut beror på hur aggressiv tumören är och om cancern har spridit sig eller inte.

Om cancern upptäcks i tid är cancern att bli helt frisk goda. Men om cancer hunnit sprida sig är oddsen däremot ganska låga.

Däremot behöver inte detta betyda en snabb död. Många tumörer växer långsamt och många blir sjuka på äldre dagar. Med hjälp av läkemedel som bromsar sjukdomen och lindrar besvären behöver alltså inte prostatacancer förkorta livet.

Om cancern är väldigt elakartat däremot och sprider sig snabbt är den svår att behandla och hålla i schack.

För de personer som har kastrationsresistent prostatacancer är medianöverlevnaden ungefär en till tre år.