PSA-prov för utredning av prostatacancer

PSA-prov används för utredning av prostatacancer men ett högt PSA-värde betyder oftast inte cancer. Det finns både för- och nackdelar med PSA-prov och därför har Socialstyrelsen bestämt att inte införa allmän screening med PSA-prov i Sverige.

Läkare tar ett PSA-prov


Vad är PSA?

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett protein som tillverkas av prostatakörteln. Proteinet PSA följer med i sädesvätskan och blandas med spermier vid utlösning. Proteinet kan också mätas i blodet eftersom lite PSA läcker ut ur prostatan.

PSA tillverkas naturligt av prostatan hos friska människor och är inte ett ämne som är specifikt för cancer. I själva verket producerar cancerceller mindre PSA än friska celler i prostatan. Däremot kan cancerceller i prostatan göra att mer PSA läcker ut i blodet vilket gör att PSA används för att undersöka risken för prostatacancer.

Vad är PSA-prov?

Ett PSA-prov är ett helt vanligt blodprov som mäter halten av PSA i blodet. Om du har symptom som kan kopplas till prostatan, till exempel att du behöver kissa oftare eller har en svag urinstråle, kan din läkare ta ett PSA-prov.

Om PSA-värdet är högre än normalt tyder det på sjukdom i prostatan. Det kan vara orsakat av prostatacancer men det är inte den enda anledningen PSA-värden kan öka.

Högt värde behöver inte betyda cancer

Lätt förhöjda värden kan bero på prostatit (inflammation i prostatan), en urinvägsinfektion eller en godartad prostataförstoring. Det är vanligare att lätt förhöjda PSA-värden beror på en godartad förstoring av prostatan än elakartad cancer. Omkring var tionde man i medelåldern och uppåt drabbas av godartad förstoring.

Tillsammans med en undersökning av prostatan och eventuella symptom, kan förhöjda PSA-värden indikera prostatacancer och du får remiss för ytterligare undersökningar med till exempel biopsi av prostatan.

Fördelar och nackdelar med PSA-prov

Läkare håller upp PSA-prov.

Med ett blodprov kan läkaren mäta halterna av PSA vid utredning av prostatacancer.

PSA-prov är användbart om din läkare misstänker prostatacancer på grund av dina symptom eller om undersökning av prostatan visar någonting misstänksamt.

Tumörer i prostatan kan dock växa mycket långsamt utan att ge symptom eller sprida sig till andra delar av kroppen. Med PSA-prov finns risken att ett förhöjt värde leder till fler undersökningar och onödig oro för en person som visar sig inte ha cancer eller behandling av en tumör som aldrig skulle ge dig några problem.

Screening med PSA-prov

Socialstyrelsen bestämde 2013 att allmän screening med PSA-prov inte skulle införas i Sverige för att negativa effekter på befolkningsnivå skulle bli för stora.

En stor europeisk studie på screening med PSA-prov för män mellan 50 till 70 år visade att om 1000 män testades regelbundet under 11 år skulle 1 dödsfall i prostatacancer förhindras. Dock skulle 37 fler män få en prostatacancerdiagnos jämfört med utan screening. Dessa män får då behandling som kan ge biverkningar, samt upplever stor oro. Socialstyrelsen bedömde därför att allmän screening försämrar livskvaliteten hos fler män än liv skulle räddas.

Vem bör ta ett PSA-prov

Du kan själv välja att göra PSA-prov i samråd med din läkare för att utvärdera din risk för prostatacancer. Provet är mest lämpat för dig som är över 50 och under 75 år.

Det är sällsynt att män under 50 år får prostatacancer. Har du någon eller flera i släkten som är drabbad, då kan det vara aktuellt att göra ett PSA-prov redan från 40 års ålder.

Alternativ till PSA-prov

Stockholm3

STHLM3-provet är ett blodprov som undersöker flera proteiner (bland annat PSA) och över 100 genetiska markörer. Dessutom ingår klinisk information som ålder, familjehistorik och tidigare prostataundersökningar i analysen.

Fördelarna med STHLM3-provet är att det är mer omfattande och noggrant än ett PSA-prov och minskar risken för att män skickas vidare till onödiga undersökningar eller ges behandling som kan ge bestående biverkningar. Dessutom kan STHLM3-provet upptäcka fler män som har behov av behandling för prostatacancer men som har lågt PSA-värde.

STHLM3-provet kan dock inte helt utesluta de negativa konsekvenser av screening som även finns för det vanliga PSA-provet.

STHLM3-provet har utvärderats på omkring 60 000 män i Stockholm och finns tillgängligt hos vissa vårdgivare i Sverige. Du får dock själv stå för testkostnaden och eventuellt läkarbesök.

Prostatacancer och ärftlighet

Fem till tio procent av all cancer är ärftlig cancer. Har någon i din släkt prostatacancer finns det en förhöjd risk att även du blir sjuk.

Forskare har identifierat ett antal gener som bidrar till ökad risk. Mutationer i bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2, samt generna MSH2, MSH6 och MLH1 ökar risken för prostatacancer. Ett gentest för cancer kan påvisa om du bär på dessa mutationer.

Det är viktigt att ha i åtanke att prostatacancer är så pass vanligt att flera personer i släkten kan ha sjukdomen utan att det har med ärftlighet att göra. Det är därför viktigt att du tar ett PSA-prov redan vid 40 års ålder om flera män i din släkt har prostatacancer.