Hormonterapi – endokrin behandling

Hormonterapi, eller endokrin behandling, är en typ av behandling där cancern bekämpas genom att påverka kroppens hormonsystem. Denna behandlingsform är effektiv vid vissa former av cancer där tumören är beroende av ett hormon för att växa.

Hormonterapi mot cancer ges i tablettform ur en pillerburk.

Hormonterapi kan komma i tablettform eller som injektion och fungerar ofta genom att bromsa hormoners funktion eller att blockera bildandet av hormoner i kroppen.


Hormonterapi vid vissa cancerformer

Vid vissa typer av bröstcancer och prostatacancer är tumörerna beroende av könshormoner för att kunna växa. Vid bröstcancer handlar det om hormonerna östrogen och progesteron medan vid prostatacancer handlar det om testosteron.

Cancerceller som är känsliga för hormoner har receptorer på cellens yta där hormoner kan fästa sig, vilket triggar cancercellerna att växa.

För att stoppa denna process kan en hormonbehandling ges. Behandlingen kan vara i form av läkemedel, anti-hormoner, som stoppar receptorerna från att ta upp hormonet. Ett annat exempel är läkemedel som hindrar hormoner från att bildas från början.

I vissa fall utför man också operera bort testiklar för att helt stoppa produktionen av könshormon.

Hormonterapi – som ett kompliment

En hormonbehandling mot cancer ges för att minska risken för återfall eller för att bromsa sjukdomsförloppet och symptomen som cancern orsakar.

Vid vissa former av cancer som exempelvis bröstcancer och prostatacancer är hormonterapi en vanlig och effektiv behandling.

För cancer i sköldkörteln sker behandling med syntetisk sköldkörtelhormon efter att patienten genomgått en sköldkörteloperation och behandling med radioaktivt jod.

Det är dock sällan hormonbehandlingen ges enskilt, utan den kombineras för det mesta med andra behandlingsformer såsom operation, strålbehandling och/eller cytostatika.

Vid bröstcancer

Det är inte alla former av bröstcancer vars celler har östrogen- eller progesteronreceptorer. Dessa tumörer påverkas inte av hormoner och kan inte behandlas på samma sätt med hormonbehandling.

Men för de cancerformer som har en sådan receptor är hormonbehandling ett effektivt sätt att efter en operation minska risken för återfall och öka överlevnadschansen.

Hormonbehandlingen kan bestå av ett läkemedel som är ett anti-östrogen. Alltså ett läkemedel som blockerar cellen från att ta upp östrogenet. Det gör att cancercellens tillväxt hämmas.

Ett alternativt läkemedel sänker mängden östrogen i blodet och gör därmed att tillväxten av de cancerceller som är beroende av östrogen bromsas.

En tredje alternativ är att på olika sätt påverka äggstockarna där östrogen och progesteron bildas. Detta kan göras genom till exempel läkemedel och strålbehandling.

I vissa fall, då man bär en genetisk risk för bröstcancer kan äggstockar opereras bort i förebyggande syfte, alltså för att minska risken att utveckla cancer.

Vid prostatacancer

Vid framförallt spridd prostatacancer är hormonterapi en vanlig behandlingsmetod. Nästan all prostatacancer är beroende av testosteron för att kunna växa och med hjälp av behandlingen kan man därför göra tumören, och dess dottertumörer, inaktiva och även få dem att krympa.

Den spridda prostatacancern kan dock inte botas, utan behandlingen görs för att bromsa tillväxten av tumörer och för att höja livskvaliteten för patienten.

Behandlingen är ofta effektiv under lång tid och minskar även symptomen för patienten. Dock kan tumören över tid utveckla en motståndskraft mot behandlingen.

Den vanligaste typen av hormonbehandling vid prostatacancer görs genom injektioner av läkemedel som motverkar ett hormon som krävs för att bilda testosteron. Dessa brukar också kombineras med andra läkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att ta upp testosteron.

Förr var det också vanligt att ge östrogenbehandling, eftersom östrogen kan hindra produktionen av testosteron i kroppen. Men på grund av allvarliga biverkningar i form av hjärt-kärlproblem är östrogenbehandling vid prostatacancer ovanligare idag.

Ytterligare en metod för att minska testosteronproduktionen är att operera bort testiklarna där testosteronet bildas.

Behandling i flera år

Hormonterapi är en behandlingsform som ofta löper över lång tid. Vid hormonbehandling mot bröstcancer tar man ofta läkemedel i minst 5 år, och ibland så mycket som 10 år, för att minska risken för återfall.

Även vid prostatacancer sker behandlingen ofta i ett antal år för att hålla tumören i schack. Läkemedlen tas som tabletter eller i form av injektioner.

Eftersom kroppen kan bli van vid läkemedlet så att behandlingen har mindre effekt efter en tid så gör man pauser i behandlingen med jämna mellanrum. Då kan kroppens känslighet för läkemedlet öka igen.

Biverkningar

En hormonbehandling som minskar de naturliga nivåerna av de könshormoner som finns, påverkar patienten på flera sätt:

  • Könsdriften kan minska
  • Fertiliteten kan upphöra
  • Impotens
  • Svettningar
  • Värmevallningar
  • Benskörhet
  • Män kan uppleva problem med bröstförstoring vid vissa hormonbehandlingar

 

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.