✕ Stäng

Hormonterapi

Hormonterapi, endokrin behandling, är en typ av behandling där cancern bekämpas genom att påverka kroppens hormonsystem. Denna behandlingsform är effektiv vid vissa former av cancer där cancercellerna är beroende av ett hormon för sin reproduktion.

Tobias Berg  28 januari 2013

Hormonterapi vid vissa cancerformer

Vid vissa typer av bröstcancer och prostatacancer är tumörerna beroende av könshormoner för att kunna växa, östrogen och progesteron vid bröstcancer och testosteron vid prostatacancer. Cancercellerna har vid dessa former av cancer receptorer på cellens yta som påverkas av respektive hormon, vilket triggar tillväxten av cancercellerna.

För att stoppa denna process kan en hormonbehandling ges. Behandlingen kan bestå i att man får läkemedel, anti-hormoner, som hindrar receptorerna från att ta upp hormonet eller läkemedel som hindrar bildandet av könshormon. I vissa fall utför man också operationer där man tar bort äggstockar respektive testiklar för att helt stoppa produktionen av könshormon.

Hormonterapi – som ett kompliment

En hormonbehandling mot cancer ges för att minska risken för återfall eller för att minska sjukdomsförloppet och symptomen som cancern orsakar.

Vid vissa former av cancer som exempelvis bröstcancer, prostatacancer och cancer i sköldkörteln är hormonterapi en vanlig och effektiv behandling.

Det är dock sällan hormonbehandlingen sker enskilt, utan den kombineras för det mesta med andra behandlingsformer såsom operation, strålbehandling och/eller cytostatika.

Vid bröstcancer

Det är inte alla former av bröstcancer vars celler har östrogen- eller progesteronreceptorer. Men för de cancerformer som har en sådan receptor är hormonbehandling ett effektivt sätt att efter en operation minska risken för återfall och öka överlevnadschansen.

Hormonbehandlingen kan bestå av ett läkemedel som är ett anti-östrogen. Alltså ett läkemedel som blockerar cellen från att ta upp östrogenet. Det gör att cancercellens tillväxt hämmas.

Ett alternativt läkemedel sänker hormonhalten av östrogen i blodet och gör därmed att tillväxten av de cancerceller som är beroende av östrogen förhindras.

En tredje alternativ är att på olika sätt påverka äggstockarna där östrogen och progesteron bildas. Detta kan göras genom läkemedel, strålbehandling eller genom operation där man helt avlägsnar äggstockarna.

Vid prostatacancer

Vid framförallt spridd prostatacancer är hormonterapi en vanlig behandlingsmetod. Nästan all prostatacancer är beroende av testosteron för att kunna växa och med hjälp av behandlingen kan man därför göra tumören, och dess dottertumörer, inaktiva och även få dem att krympa. Den spridda prostatacancern kan dock inte botas, utan behandlingen görs för att bromsa tillväxten av tumörer och för att höja livskvaliteten för patienten.

Behandlingen är ofta effektiv under lång tid och minskar även symptomen för patienten. Dock kan tumören över tid utveckla en motståndskraft mot behandlingen.

Den vanligaste typen av hormonbehandling vid prostatacancer görs genom injektioner av läkemedel som motverkar ett hormon som krävs för att skapa testosteron. Dessa brukar också kombineras med andra läkemedel som hämmar tumörcellernas förmåga att ta upp testosteron.

Tidigare var det också vanligt med östrogenbehandling, eftersom detta effektivt hindrar produktionen av testosteron i kroppen. På grund av allvarliga biverkningar i form av hjärt-kärlproblem är dock östrogenbehandling ovanligare idag.

Ytterligare en metod för att minska testosteronproduktionen är att operera bort testiklarna där testosteronet bildas.

Behandling i flera år

Hormonterapi är en behandlingsform som ofta löper över lång tid. Vid hormonbehandling mot bröstcancer tar man ofta läkemedel i minst 5 år, och ibland så mycket som 10 år, för att minska risken för återfall. Även vid prostatacancer sker behandlingen ofta i ett antal år för att hålla tumören i schack. Intaget sker via tabletter eller i form av injektioner. Då hormonbehandlingen vid prostatacancer ofta minskar i effekt, eftersom kroppen blir van vid preparaten, sker ofta behandlingspauser med jämna mellanrum.

Biverkningar

En hormonbehandling som minskar de naturliga halterna av de könshormoner som finns, påverkar en individ på flera sätt:

  • Könsdriften kan minska
  • Fertiliteten kan upphöra
  • Impotens
  • Svettningar
  • Värmevallningar
  • Benskörhet
  • Män kan uppleva problem med bröstförstoring vid vissa hormonbehandlingar

 

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.