Behandlingar vid cancer

Vilken behandling du får beror på vilken cancertyp du drabbats av, hur långt gången cancern är och hur väl du kan tänkas ta emot behandlingen. All cancerbehandling tar lång tid och det är mycket krävande att kämpa mot sjukdomen. Ibland kan inte bot erbjudas. Då inriktas cancerbehandlingen på att begränsa skadorna och lindra smärta och symptom.

Kvinna får cytostatika via nål och slang i ven i handen


Cytostatika

Cytostatika används för att döda cancerceller och kallas därför även för cellgifter. Behandlingen används för att  bromsa tumörens tillväxt eller helt bota patienten.

Det kan också användas för att minska risken för återfall efter till exempel operation. Cytostatika kan hjälpa att få bort väldigt små cancerrester som operationen missade så att de inte leder till återfall.

Med cytostatika kommer man åt celler som delar sig väldigt fort, detta är typiskt för cancerceller.

Nackdelen med cytostatika är att det också påverkar friska celler i kroppen som normalt delar sig väldigt fort. Till exempel hudceller eller celler i hårsäckar.

Detta gör att cytostatika kan ha svåra biverkningar och en välkänd biverkning är att man tappar håret.

Operation

Operation är ett vanligt sätt att få bort en tumör. Då skär man helt enkelt bort den. För att operationen ska lyckas krävs att varenda cancercell tas bort, därför skär kirurgen också bort de närmast omkringliggande vävnader.

Om det redan finns dottertumörer, metastaser, eller om hela tumören inte kan tas bort har operationen inte så god effekt. Över hälften av de cancerpatienter som blivit friska blir det genom operation.

Strålbehandling

Vid strålbehandling riktas ljusstrålar med hög energi mot tumören. Denna energi bildar joner, elektriskt laddade partiklar, som i sin tur skadar DNA:t i de celler strålningen riktas mot.

När DNA i cancerceller skadas kraftigt förstörs delningsförmågan i cellen och den dör till slut.

Idag kan man rikta strålningen noggrant mot tumören men även friska celler i området kan påverkas. De friska cellerna kan återhämta sig efter en tid medan cancercellerna dör då de har sämre förmåga att reparera skadorna på DNA.

Strålbehandling är en stor påfrestning på kroppen, men är effektiv. Nästan en tredjedel av alla botade cancerpatienter blir friska tack vare strålbehandling.

Hormonterapi

Genom en hormonbehandling kan kroppens hormonsystem och hormonnivåer förändras för att påverka cancern. Behandlingen kan också förbättra överlevnadschanserna i stort.

Vissa tumörer är känsliga för hormoner, till exempel finns typer av bröstcancer som stimuleras av östrogen. Då kan patienten få läkemedel som ser till att östrogen inte kan komma i kontakt med cancercellerna.

Hormonbehandling används vid till exempel bröstcancer och prostatacancer men kommer ofta med biverkningar.

För sköldkörtelcancer kan patienter behandlas med syntetiskt sköldkörtelhormon efter operation och radioaktivt jod för att kompensera för förlorad produktion av sköldkörtelhormon.

Immunterapi

Immunterapi är en behandlingsform som sätter igång immunförsvaret. Tyvärr håller sig immunförsvaret ofta passivt gentemot cancercellerna, men genom att aktivera det kan kroppen själv ta död på sjuka cancerceller och stoppa spridningen.

Smärtbehandling

Olika former av smärtbehandling är en viktig del i behandlingen, då många upplever sådana besvär.

Nya behandlingsmetoder

Moderna metoder för att bota och hämma cancer utvecklas ständigt, men det tar tid för forskningen att ge resultat.

En av de nyare formerna av cancerbehandling är stamcellstransplantation. Det används exempelvis vid vissa former av leukemi för att ersätta de förlorade vita blodkropparna med nya och friska, som i sin tur kan dela sig vidare. Stamcellsforskningen har kommit en bit, men det finns mycket kvar att utveckla och flera behandlingsalternativ kan siktas i horisonten.

Annan forskning pågår också, både vad gäller olika läkemedel och andra behandlingar. Därför erbjuds en del patienter med cancer att vara med i olika forskningsstudier. Det har sina för- och nackdelar och är aldrig obligatoriskt, om frågan uppkommer.

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.