✕ Stäng

Behandlingar vid cancer

Behandlingen beror vilken cancertyp det är, hur långt gången cancern är och allmänhälsan hos patienten. All cancerbehandling tar lång tid och det är mycket krävande att kämpa mot sjukdomen. Ibland kan inte bot erbjudas. Då inriktas cancerbehandlingen på att begränsa skadorna och lindra smärta och symptom.

Jessica Sörensen  27 november 2012
Behandling av cancer

Vid behandling med cytostatika så kan du ibland få en central venkateter. Alltså en slang som opereras in i ett stort blodkärl så som på halsen.

Cytostatika

Cytostatika används för att bromsa cancerns tillväxt och gör att celldelningen hämmas.

Detta kan bota cancer, minska riskerna för återfall eller lindra den cancer som inte går att bota. De flesta cancerpatienter får därför cytostatika åtminstone under en tid.

Nackdelen med cytostatika är att det inte bara är cancercellerna som drabbas utan även friska celler påverkas. Därför ger cytostatika svåra biverkningar.

Operation

Operation är ett vanligt sätt att få bort en tumör på. Då skär man helt enkelt bort den. För att operationen ska lyckas krävs att varenda cancercell tas bort, därför skär kirurgen också bort de närmast omkringliggande vävnader.

Om det redan finns dottertumörer, metastaser, eller om hela tumören inte kan tas bort har operationen inte så god effekt. Över hälften av de cancerpatienter som blivit friska blir det genom operation.

Strålbehandling

Vid strålbehandling riktas ljusstrålar med hög energi mot tumören. Denna energi bildar joner, elektriskt laddade partiklar, som i sin tur skadar DNA:t i de omgivande cellerna.

Det gäller både friska celler och cancerceller. De friska cellerna kan återhämta sig efter en tid. När genuppsättningen slås sönder i cancerceller förstörs delningsförmågan i cellen och den dör till slut. Det beror på att den sjuka cellen har en sämre reparationsförmåga.

En strålbehandling tar stor kraft på kroppen, men är effektiv. Nästan en tredjedel av alla botade cancerpatienter har blivit friska tack vare strålbehandling.

Hormonterapi

Genom en hormonbehandling kan kroppens hormonnivåer förändras så att symptomen från cancern mildras. Behandlingen kan också förbättra överlevnadschanserna i stort.

Immunterapi

Immunterapi är en behandlingsform som sätter igång immunförsvaret. Tyvärr håller sig immunförsvaret ofta passivt gentemot cancercellerna, men genom att aktivera det kan kroppen själv stoppa spridningen och också ta död på de celler som är sjuka.

Smärtbehandling

Olika former av smärtbehandling är en viktig del i behandlingen, då många upplever sådana besvär.

Nya behandlingsmetoder

Moderna metoder för att bota och hämma cancer utvecklas ständigt, men det tar tid för forskningen att ge resultat.

En av de nyare formerna av cancerbehandling är stamcellstransplantation. Det används exempelvis vid vissa former av leukemi för att ersätta de förlorade vita blodkropparna med nya och friska, som i sin tur kan dela sig vidare. Stamcellsforskningen har kommit en bit, men det finns mycket kvar att utveckla och flera behandlingsalternativ kan siktas i horisonten.

Annan forskning pågår också, både vad gäller olika läkemedel och andra behandlingar. Därför erbjuds en del patienter med cancer att vara med i olika forskningsstudier. Det har sina för- och nackdelar och är aldrig obligatoriskt, om frågan uppkommer.

 

Vill du ha svar?

Använd gärna kommentarsfältet för att kommentera artikeln. Vi på Cancer.se kan dock inte ge några medicinska råd. Behöver ni svar rekommenderar vi er att vända er till sjukvårdsupplysningen för rådgivning.