Ny teknik fördubblar överlevnad av bröstcancer

Forskare vid KTH har tagit fram en ny två-stegs-teknik för behandling av bröstcancer som ger dubbelt så lång överlevnad och mindre biverkningar, i studie på möss.


Individanpassad behandling av cancer med målsökande molekyler är ett hett nytt spår inom cancerterapi. Riktad terapi kan leverera till exempel radioaktiva ämnen som avger strålning direkt till cancerceller och dödar dem.

Målet är att ge så hög dos strålning som möjligt i tumören men undvika alla friska vävnader och organ i kroppen. Ett problem med behandlingen är fortfarande att en del av de målsökande molekylerna, med radioaktiva ämnen kopplade, kan cirkulera fritt i kroppen och ge biverkningar i friska organ.

Forskare vid KTH, i samarbete med bland annat Uppsala universitet, har utvecklat en ny teknik för att komma runt problemet.

Behandlingen sker i två steg. Först får patienten en injektion med en molekyl som söker sig specifikt till tumören, fäster sig och koncentrerar sig där. Efter 16 timmar ges en ny injektion med det radioaktiva ämnet som i sin tur fäster sig till den första molekylen. De molekyler som inte binder försvinner ut ur kroppen via urin.

– Vi har testat detta på möss och ser en ökad överlevnadstid utan tecken på biverkningar hos de behandlade mössen, säger Amelie Eriksson Karlström, forskare bakom studie, i ett pressmeddelande.

Resultat av studier på möss med bröstcancer visar dubbelt så lång överlevnadstid för de behandlade mössen jämfört med en kontrollgrupp. Dessutom visar studien minimal ansamling av radioaktivitet i friska organ som njure och lever, vilket annars kan ge kraftiga biverkningar.

Att vidareutveckla tekniken för behandling av människor med bröstcancer uppskattas ta minst tio år men forskare bakom studien förklarar att tekniken kan kombineras med redan godkända läkemedel, vilket kan skynda på processen.