Behandling av bröstcancer

De vanligaste behandlingarna för bröstcancer inkluderar operation, strålbehandling, hormonell behandling, cytostatika och monoklonala antikroppar.


Operation

Operation krävs för de flesta bröstcancerpatienter. Beroende på hur stor tumören är, så kan antingen en liten del av bröstet tas bort medan somliga fall kräver att hela brösten opereras bort.

Samtidigt som bröstet opereras, så kan även lymfkörtlarna i armhålorna behövas ta bort. Den första lymfkörteln som dränerar tumören i bröstet kallas för portvaktskörtel, eller sentinel node, och den identifieras med ett färgämne för att sedan tas ut. Om det finns cancerceller i portvaktskörteln behöver cirka tio fler lymfkörtlar i armhålan tas bort, vilket kallas för en axillutrymning. Baserat på operationen kan sjukdomens stadium identifieras och behandlingen optimeras.

Patienten är sövd under operationen, som tar ungefär en timme. Efter operationen krävs ett till några dygn på sjukhuset. Biverkningar innefattar smärta, läckage av lymfvätska som bör dräneras och lymfödem. Lymfödem är en armsvullnad på den sidan du har opererats och upplever du detta ska du kontakta vården. Du ska även se upp för infektioner på handen, armen eller bröstet, för då behöver du behandling med antibiotika inom kort tid.

Läkemedel

Om din bröstcancertumör är för stor innan operation, så kan behandling krävas för att krympa tumören innan operationen sker. Detta sker ofta via cytostatika, ibland tillsammans med andra läkemedel. Vanligtvis sker behandlingen efter operationen.

Cytostatika

Cytostatika ges ofta i kurer, där flera olika läkemedel kombineras för bättre resultat. Oftast ges sex kurer med cytostatika med tre veckors mellanrum. Vanligtvis ges cytostatika som dropp. Vanliga cytostatika vid bröstcancerbehandling innefattar antracykliner och taxaner, men även alkylerare och anti-metaboliter används.

Bieffekter av cytostatika är ofta starka. Håravfall, illamående, trötthet, infektionskänslighet, torra slemhinnor, smärtor i kroppen samt domningar i fingrar och tår. Om du vill ha en peruk bör den beställas innan du har tappat ditt hår. 

Anti-hormonella läkemedel

Många bröstcancertumörer är beroende av östrogen för att växa. Då används anti-hormonella läkemedel för att blockera östrogen.

  • Läkemedel som innehåller tamoxifen blockerar östrogenberoende tillväxt
  • Aromatashämmare hindrar produktion av östrogen från fettceller efter klimakteriet    
  • Goserelin-innehållande läkemedel stänger av äggstockarnas östrogenproduktion

Om du är yngre än 40 år, så kan goserelin-innehållande läkemedel användas med tamoxifen eller aromatashämmare. Anti-hormonell behandling krävs ofta i 5-10 år utan avbrott. Bieffekterna inkluderar klimakterieliknande besvär, såsom svettningar, värmevallningar och torra slemhinnor i underlivet. Ledsmärtor uppkommer om du behandlas med aromatashämmare.

HER2-positiv bröstcancer

Vid HER2-positiv bröstcancer kan läkemedel riktade mot HER2-proteinet användas, eftersom proteinet driver på cancertillväxten. Antikroppar som kallas trastuzumab och pertuzumab som blockerar HER2 används som behandling. Somliga får behandling både före och efter operation. Behandlas du före operation kombineras behandlingen med cytostatika, medan efter operationen ges endast trastuzumab. Ungefär var tredje vecka ges pertuzumab som dropp och trastuzumab som injektion eller dropp. En bieffekt är påverkan på hjärtat och därför undersöks hjärtat kontinuerligt under behandling.   

Skelettstärkande läkemedel

För att undvika skelettskador används bisfosonater som stärker skelettet. Den här behandlingen krävs om du har passerat klimakteriet eller om du har hög risk för återfall i bröstcancer. Återfallsrisken baseras exempelvis på spridning till lymfkörtlar. Bisfosonat-behandlingen ges via dropp en gång i månaden. Om du tidigare haft tandproblem som tandlossning bör en tandläkare undersöka dig innan behandlingen påbörjas på grund av potentiella käkskador efter bisfosonat. 

Strålning

Strålning ges ofta efter operation om endast en del av bröstet tagits bort eller om bröstcancerceller återfanns i lymfkörtlarna. Då riktas strålningen mot bröstet och områden där invaderade lymfkörtlar upptäckts. Strålbehandlingen ges varje vardag i 3-6 veckor. Om du är yngre än 50 år, med högre återfallsrisk, eller om cancerceller misstänks finnas kvar krävs längre behandling. Biverkningar inkluderar ömhet, irritation och svullnad på huden. Därför bör huden smörjas in varje dag med kräm som inte innehåller parfym.

 

Genom all behandling så utvärderas respons via mammografi och ultraljudsundersökningar.

chat
expand_more

clear