✕ Stäng

Behandling av bröstcancer

Bröstcancer behandlas nästan alltid med kirurgi. Alltså att en läkare/kirurg opererar bort cancertumören. Därefter kan andra behandlingsformen sättas in för att förhindra att cancern kommer tillbaka.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 augusti 2019

Behandling med kirurgi

Idag opereras enbart den del av bröstet som innehåller cancer bort. Detta kallas för bröstbevarande kirurgi. Om kvinnan själv vill, om tumörerna är för stora eller om bröstet innehåller flera olika tumörer opereras hela bröstet bort.

Om inte hela bröstet är borta brukar den del av bröstet som är kvar strålbehandlas. Detta för att ta bort eventuella cancerförändringar. Efter ett par veckor efter operationen får du komma på återbesök. Du får då även reda på vad den mikroskopiska analysen av cancertumören visat.

Bröstrekonstruktion

Om hela bröstet tas bort finns det möjlighet att välja en protes eller få ett nytt bröst genom kirurgi. Det finns flera sätt att rekonstruera ett bröst på, men oftast kan det göras i samband med den första operationen. Kirurgen samarbetar då med en plastikkirurg vid ingreppet.

Komplikationer av kirurgi

Svullnad: Efter operationen är det vanligt att det svullnar upp i armhålan och/eller bröstkorgsväggen. Detta beror på att vätska har bildats under såret. För att bli av med vätskan punkterar läkaren svullnaden för att på så vis kunna suga ut vätskan med hjälp av en nål. Ingreppet kan behövas göras flera gånger.

Stel axel: Om lymfkörtlar i armhålan opererades bort kan det i början vara svårt att röra armen i axelleden. Det är dock viktigt att du rör på armen trots att det känns konstigt och att du tränar rörlighet. En sjukgymnast hjälper dig med bra övningar.

Infektion: På den sidan av kroppen som lymfkörtlarna har tagits bort har du en ökad risk för infektion. Försök därför att undvika blodprov och eventuella vaccinationer på den armen. Var extra försiktig så du inte får sår eller skador på den sidan. Får du en infektion är det viktigt att du kontaktar sjukvården. Symptom på en infektion är feber, svullnad och rodnad.

Hormonell behandling

Om den mikroskopiska analysen av cancertumören visar att tumören är beroende av östrogen för att växa kan antihormoner sättas in som läkemedel. Antihormoner blockerar östrogenet och ges för att minska risken för återfall. Läs mer om hormonell behandling här.

Cytotstatika

Om cancertumören är för stor eller sitter på ett sådant sätt att den inte går att opereras bort kan cytostatikabehandling sättas in. Cytostatika krymper då tumören tills att det går att operera ut den. Cytostatikabehandling kan också användas för att förhindra återfall. Denna behandling pågår i ungefär fem månader.

Antikroppar

Om den mikroskopiska analysen av cancertumören kommer fram till att tumören är HER2-positiv behandlas cancern med trastuzumab som är en monoklonal antikropp. Denna behandling pågår i ungefär ett år. 

Hjälp mot oro och ångest

Vid ett cancerbesked är det lätt att man drabbas av chock och starka känslor. Inte bara hos den som drabbas utan också hos den drabbades anhöriga.

Beskedet kan ge en krisreaktion. För detta kan man behöva professionell hjälp.

På sjukhuset finns det särskilda kontaktsjuksköterskor och kuratorer som du kan vända dig till. Men du som är drabbad eller anhörig kan också kontakta CancerupplysningenCancerfondens stödlinje eller en patientförening där man kan dela erfarenhet med andra som lider av bröstcancer. Det finns olika patientföreningar beroende på vilket län du bor i.