Prognos och återfall

10-årsöverlevnaden efter bröstcancer är idag cirka 86 procent för kvinnor. En tidig upptäckt är viktigt för att förbättra prognosen.


Prognos

Den viktigaste faktorn vid en bröstcancerdiagnos är en så tidig upptäckt som möjligt, för att kunna optimera behandlingen. Tio år efter behandling av bröstcancer lever 86 procent av alla kvinnor. För män är prognosen sämre och 10-årsöverlevnaden ligger på nästan 74 procent, då de ofta upptäcker bröstcancern senare.

”Cancer i siffror 2018” från Socialstyrelsen och Cancerfonden

Återfall

Återfall i bröstcancer kan antingen komma tillbaka i bröstet eller i lymfkörtlar i armhålorna. Bröstcancern kan även metastasera och då spritt sig till exempelvis lungor, lever eller skelett. Om bröstcancern väl har spridit sig så är det svårt att bota sjukdomen, utan då satsar behandlingen på att stanna upp tillväxten av cancern. När bröstcancern är spridd kallas den för kronisk bröstcancer. Även om denna typ av cancer inte går att bota, så kan många leva med god livskvalitet i flera år.

Du har en lägre risk för återfall om du har haft:

  • En mindre cancertumör
  • Cancerfria lymfkörtlar 
  • Hormonoberoende bröstcancer – få återfall efter fem år   

Vid hormonberoende bröstcancer är risken för återfall kvar efter tio år, men beror på huruvida cancern spridit sig till lymfkörtlarna eller ej vid diagnos. Om bröstcancern diagnostiserats utan spridning eller om du tar terapi för hormonerna är risken inte stor för ett eventuellt återfall.

Det är viktigt att gå på uppföljande kontroller efter bröstcancerbehandlingen avslutats för att kunna upptäcka återfall tidigt.

chat
expand_more

clear