✕ Stäng

Prognos och återfall

80 procent av de kvinnor som drabbas av bröstcancer överlever. De flesta som får återfall får det inom fem år.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
bröstcancer- prognos

Klicka på bilden för att se den större och tydligare.

Prognos

Ungefär 80 procent av alla kvinnor som får bröstcancer botas och lever efter tio år. Ju tidigare tumören upptäcks desto bättre är prognosen.

86 procent av de som fått bröstcancer lever efter fem år. 75-80 procent av de som fått bröstcancer lever efter tio år.

Prognos vid olika typer av behandling

Prognosen är densamma är vid bröstbevarande kirurgi tillsammans med strålning som när hela bröstet opereras bort.

Återfall

De flesta som får återfall får det de första fem åren. Sedan minskar risken långsamt. Under dessa fem år genomförs regelbunden övervakning för att i ett tidigt skede upptäcka återfallen.

Övervakningen sker med tätare kontroller med mammografi och vid vissa cancertyper även med parallella kontroller och ultraljud. Detta under de första fem åren, därefter fortsätter mammografikontrollerna som vanligt.

Det finns personer som får återfall efter 10-15 år men det är inte vanligt.