Återfallsrisk efter bröstcancer fortsatt hög

Kvinnor har fortsatt hög risk för återfall av bröstcancer 20 år efter diagnos trots att de bedömts cancerfria efter fem års behandling visar ny studie av forskare vid Karolinska institutet.


Kvinnor med hormonkänslig bröstcancer, så kallad ER-positiv bröstcancer, har hög risk för återfall i bröstcancer två decennier efter diagnos visar forskare vid Karolinska institutet, vars studie publicerats i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Studien är baserad på 88 tidigare kliniska studier med sammanlagt 63 000 patienter som fått hormonterapi i fem år och var cancerfria när behandlingen avslutades.

Risk för återfall är kopplat till hur stor tumören vad från början och hur många lymfkörtlar som cancern spridit sig till. Resultaten visar bland annat att:

  • Högst risk för återfall, 40 procent över 15 år, har kvinnor med stora tumörer och fyra eller fler lymfkörtlar inblandade.
  • Lägst risk, 10 procent över 15 år, har kvinnor med mycket små tumörer och inga lymfkörtlar inblandade.

– Återfallsrisken för dessa kvinnor visade sig vara betydligt mer ihållande än vad vi hade förväntat oss, även hos kvinnor med relativt god prognos från början. För ett stort antal kvinnor återkom cancern och spred sig till andra ställen i kroppen upp till 15 år efter avslutad behandling, det vill säga 20 år efter diagnos, säger Jonas Bergh, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Fem års hormonterapi är idag standardbehandling vid hormonkänslig bröstcancer men på senare år har studier visat att tio års behandling skulle kunna minska risken för återfall ytterligare. Kvinnor med extra hög risk för återfall erbjuds idag längre behandling men forskare bakom den senaste studien menar att alla patienter med hormonkänslig bröstcancer nu bör diskutera möjligheten till längre behandling med sin läkare.