✕ Stäng

Malignt melanom

Malignt melanom är den farligaste typen av hudcancer. Det är också den typ av cancer som har ökat snabbast. Varje år drabbas ungefär 3000 personer i Sverige.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 augusti 2019
malignt melanom

Orsak – framförallt solexponering

Melanom är cancer i hudceller som tillverkar pigmentet melanin. Melanin är hudens naturliga skydd mot UV-strålning. Melanom kan börja i födelsemärken som tidigare var friska eller direkt i huden.

Den allra vanligaste orsaken till melanom är att man bränt sig upprepade gånger i solen (eller solarium). Vad som händer är att UV-strålningen skadar celler i huden. Vanligtvis kan cellerna reparera skadan men upprepade skador över tid kan bli för mycket för cellen att laga. Då blir hudcellen en cancercell som inte längre fungerar som den ska.

Denna process förklarar också varför det är viktigt att ta solskydd på allvar hela livet för att förebygga att få flera skador av strålning i huden.

Pigmentceller finns även i ögat och man kan därför även få melanom i ögat men denna form av cancer är ovanlig.

Olika typer av malignt melanom

Malignt melanom är en form av hudcancer. Det finns även några underkategorier av melanom som beskriver hur de ser ut och hur de växer.

Ytligt växande melanom: Den vanligaste formen av melanom bland personer under 50 år. Växer framförallt horisontellt, alltså breder ut sig över huden men tar längre tid att växa vertikalt, alltså ner i huden.

Lentigo maligna melanom: Påverkas framförallt av solexponering, och sitter oftast på områden av kroppen som exponeras för sol, till exempel ansiktet. Denna form är vanligare bland personer över 50 år. Även denna breder sig ut över huden snarare men tar längre tid att växa ner i huden.

Nodulära melanom: Denna form är mer knutformad och vanligare bland personer över 50 år. De sitter oftast på huvudet eller halsen. Nodulära melanom växer snabbare ner i huden än de andra formerna.

Akralt lentigiöst melanom: En ovanlig form av melanom som inte beror på solstrålning. De förekommer på annars ovanliga platser för födelsemärken som handflator, fotsulor eller under naglarna, där de lätt kan misstolkas som fotsvamp eller nagelsvamp.

Symptom – förändrade födelsemärken

Malignt melanom

Kolla upp de födelsemärken som på något sätt förändrar sig.

Malignt melanom uppstår på huden, i födelsemärken och kan också uppstå i ögon och slemhinnor.

Kvinnor får oftast sjukdomen på underbenen och män oftast på bålen.

Börjar födelsemärken förändras eller du upptäcker nya fläckar på huden bör du få dem undersökta av en läkare.

Det finns några viktiga kännetecken du bör vara uppmärksam på när det kommer till förändringar i huden.

Tecken på malignt melanom

På engelska finns ett knep för att komma ihåg kännetecken på malignt melanom. Den heter ABCDE-regeln.

A = asymmetry (asymmetri): Leverfläcken är ojämn i utseende, den kan vara upphöjd på ena halvan men inte andra till exempel

B = border (kanter): Leverfläcken har ojämna kanter

C = color (färg): Leverfläcken har ojämn färgsättning

D = diameter (storlek): Leverfläcken är stor (större än 5-6 mm i diameter)

E = evolution (förändringar): Punkterna som nämnts ovan kan komma successivt, leverfläcken får ojämnare kanter, ojämnare färger och blir större.

Dessutom ska man vara uppmärksam på leverfläckar som blir såriga eller kliar.

Malignt melanom i ögat

Ungefär 70-80 personer drabbas varje år i Sverige av ögonmelanom. Detta ger symptom så som en skugga eller ridå som skymmer en del av synfältet. Du kan även se ljusblixtar.

De flesta behandlas med lokal strålbehandling. Ungefär hälften överlever. Detta för att sjukdomen är väldigt svår att behandla. Det uppstår nämligen väldigt tidigt dottertumörer, metastaser, vid ögonmelanom.

Malignt melanom bildar metastaser

Malignt melanom kan sprida sig och bilda dottertumörer, metastaser. Detta gör malignt melanom till en väldigt farlig typ av hudcancer.

Melanom sprider sig genom att växa ner i huden och in i lymfkärl eller blodkärl. Om cancerceller tar sig till lymfkärl kan de sprida sig till närmaste lymfkörtlar eller vidare till andra organ i kroppen.

Operation vanligaste behandlingen

Undersökning och behandling går delvis hand i hand vid malignt melanom och sker i flera steg.

Steg 1: Undersök leverfläcken. När du besöker en läkare kommer hen undersöka alla leverfläckar du har på kroppen, samt leta efter andra hudförändringar. Detta även om du bara är orolig för en specifik hudförändring du har upptäckt. Undersökningen görs med ett hudmikroskop, eller dermatoskop.

Steg 2: Ta ett prov på leverfläcken. Om en fläck ser misstänksam ut opererar man bort hela eller en bit av hudförändringen. Detta kan göras under lokalbedövning. Denna biopsi eller prov undersöks sedan under mikroskop för att bestämma om det är cancer eller inte.

Steg 3: Ta bort mer hud och lymfkörtel. Om det är cancer blir nästa steg att ta bort mer av huden runt leverfläcken samt att undersöka närmaste lymfkörtlar. Huden runt leverfläcken tas bort för att minska risken att man lämnade något kvar av cancern på plats. Lymfkörtlar närmast hudområdet undersöks genom att suga ut celler ur lymfkörteln med en nål eller genom att operera bort en lymfkörtel. Båda dessa ingrepp, att operera bort huden runt leverfläcken och ta bort lymfkörteln, kan göras samtidigt.

Steg 4: Ta bort fler lymfkörtlar och undersök resten av kroppen. Om det finns cancer i lymfkörteln tar man oftast bort fler lymfkörtlar samt undersöker om andra organ i kroppen har drabbats. Detta görs med noggranna röntgenundersökningar.

Steg 5: Fler behandlingsalternativ.Har cancern spridit sig kan man sätta in andra läkemedelsbehandlingar som immunterapi eller cellgift.

Dödlighet

Av alla som får malignt melanom botas 80-85 procent. Det är viktigt att upptäcka hudförändringar tidigt för att ha störst chans att bli botad. Det är även därför den nodulära formen av melanom har sämre prognos eftersom den snabbt växer ner i huden.

Om man en gång har haft melanom är risken ungefär 10 procent att man drabbas igen inom 5 år.

Malignt melanom är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor men kvinnor har något bättre prognos.

Förebygg malignt melanom

Använd solskydd!

Kom ihåg ABCDE-regeln för att uppmärksamma hudförändringar som bör undersökas.

Var extra noggrann och uppmärksam om du:

  • har ljus hy och rött eller ljus hår
  • har många, stora födelsemärken (över 5 mm i diameter)
  • har flera släktingar med malignt melanom
  • använder immunhämmande läkemedel
  • har haft malignt melanom tidigare