Malignt melanom

Malignt melanom är den mest allvarliga hudcancerformen. Det är även den typ av cancer som ökar mest i Sverige. Personer som insjuknar i malignt melanom har ofta bränt sig av solens UV-strålar flertalet gånger. Om du får behandling tidigt så kan du bli fri från cancern. Malignt melanom drabbar främst äldre personer, men goda solvanor bör grundläggas redan som barn för att minska risken att insjukna med åldern. Ungefär 4000 personer drabbas varje år.

Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Granskad av Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 7 september 2020
malignt melanom

Symptom

Det vanligaste symptomen för malignt melanom är ett nytt födelsemärke, leverfläck eller brunsvart fläck som växer eller har ändrat utseende. Tecken på att du har drabbats av malignt melanom är oregelbunden form och ojämn kant, ojämn färg, blödning och större storlek (>5 millimeter) på hudförändringen. Normala födelsemärken, kallade nevi, har ofta jämn färg och avgränsas tydligt till huden. Om det växer hår på märket eller om det ser ut som en vårta så är det troligtvis inte cancer.

Malignt melanom – olika former

Det finns flera olika former av malignt melanom – ytligt växande melanom, lentigo maligna melanom, nodulärt melanom och akralt lentiginöst melanom.

Ytligt maligna melanom

Ytligt växande melanom växer relativt långsamt ner i huden, vilket kan ta månader till år. Det ytliga melanomet är vanligast för patienter under 50 år och den här formen ökar mest i Sverige.   

Lentigo maligna melanom

Lentigo maligna melanom sätter sig ofta på solskadade områden i ansiktet och växer ner i huden. Förstadiet kallas lentigo maligna, vilket kan finnas i flera år. Då sprider sig ofta förändringen och kan bli flera centimeter stor. Personer över 50 år insjuknar oftare i den här typen av cancer.

Nodulärt melanom

Nodulärt melanom, också kallat knutformat melanom, växer snabbt ner i huden och sitter ofta på huvudet eller halsen. Personer över 50 år insjuknar oftare i den här typen av melanom.

Akralt lentiginöst melanom

Akralt lentiginöst melanom är en sällsynt form av malignt melanom, som är helt oberoende av solexponering. Den här typen av melanom sitter ofta vid handflatan, foten, fotsulan eller under naglarna. Melanomet kan misstas för fotsvamp, nagelsvamp eller långvariga sår.

Utredningar

När du besöker vården undersöker läkaren din hud, ibland via ett hudmikroskop kallat dermatoskop. Du får själv berätta vad du har observerat kring hudförändringen. 

Malignt melanom

Kolla upp födelsemärken som förändrat sig.

Om läkaren misstänker att du drabbats av malignt melanom erbjuds du ett standardiserat vårdförlopp, där utredningen är organiserad och undersökningstider redan är inbokade. Det är viktigt att då vara tillgänglig för att inte missa tiderna.

Hudförändringen opereras bort direkt och analyseras via mikroskopi. Om det visar sig att du drabbats av malignt melanom så måste en hudläkare undersöka dina lymfkörtlar på halsen, armhålorna och ljumskarna. En svullen lymfkörtel kan undersökas via ett vävnadsprov för att analysera huruvida cancerceller har spridit sig dit. Portvaktskörteln är den första lymfkörteln som cancercellerna sprider sig till och därför tas även den bort i samband med operation. 

Ibland krävs en datortomografi och en PET-kameraundersökning för att observera om det maligna melanomet har metastaserat.

Behandling

Operation är den huvudsakliga behandlingen för malignt melanom, för att minimera risken för spridning. Om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna, vilket sker hos två av tio patienter, så krävs mer behandling. 

Oftast krävs en andra operation om malignt melanom har identifieras, kallad utvidgad excision. Kirurgen tar då bort mer frisk vävnad kring melanomets utgångspunkt. Kirurgin sker ofta under lokalbedövning och operationssåret läker efter cirka två veckor. Är operationen större kan en hudtransplantation behövas, vilket görs under lokalbedövning eller narkos. Då tar det ytterligare en till två veckor för såret att läka, jämfört med den mindre operationen. Somliga patienter får nedsatt känsel kring ärret, men det går ofta över. 

Då portvaktskörteln ska tas bort så måste den först identifieras. Portvaktskörteln påvisas genom ett färgämne som sprutas in i kroppen som färgar den blå och sedan tas den bort vid operation för senare analys.

Det är viktigt att sluta röka inför en operation, då sårläkningen effektiviseras samtidigt som blodcirkulationen och konditionen förbättras för en snabbare återhämtning. Sluta röka före operationen och veckorna efter.

Vid återfall krävs ytterligare kirurgi samt behandling. En till operation krävs ifall det maligna melanomet växer i ärret där du tidigare opererats eller spridit sig i huden. Om portvaktskörteln innehåller cancerceller måste ibland alla lymfkörtlar i halsen, armhålan eller ljumsken avlägsnas. Du kan då drabbas av lymfödem när en arm eller ett ben svullnar upp. Det finns behandling för att motverka denna bieffekt.

Ibland krävs immunterapi eller målsökande behandling om cancern har spridit sig eller om du riskerar att insjukna igen. Dessa ges i tablettform eller som dropp och behandlingen sträcker sig över månader till år. 

Immunterapi utgörs ofta av antikroppar som stödjer det egna immunförsvaret. Det finns två grupper av läkemedel som används – CTLA-4-hämmare och PD1-hämmare. CTLA-4 är ett protein som reglerar immunförsvaret negativt. Genom att använda antikroppar mot CTLA-4 hämmas immunförsvarets tolerans mot cancerceller, för att då inducera celldöd. PD1 är ett protein som sitter på cellens yta, som förhindrar celldöd via immunförsvaret. Detta förhindras vid användning av PD1-hämmare, då immunförsvaret istället kan attackera tumörceller. Bieffekterna vid immunterapi sker då immunförsvaret blir överstimulerat och börjar angripa friska celler. Detta leder ofta till influensaliknande symptom samt hudutslag, inflammationer, känslighet för solljus, trötthet eller nedstämdhet.       

Målsökande behandling utgörs av läkemedel som stoppar tillväxten av cancerceller. Antingen används BRAF-hämmare eller MEK-hämmare. BRAF ger upphov till ett protein som signalerar celltillväxt. BRAF är ofta muterad vid malignt melanom och driver då på tillväxten av cancerceller. Detta stoppas via BRAF-hämmare. MEK är del av en signaleringsväg som driver på celltillväxt, som ofta är överaktiverad vid melanom. MEK-hämmare hindrar därför tillväxten av cancerceller. Vanliga biverkningar vid målsökande terapi är hudutslag, håravfall, muskelvärk, feber och känslighet mot solljus.     

Cytostatika används om cancern har spridit sig i kroppen. Cellgifterna tas som tabletter eller dropp, och ofta i en kombination med olika cytostatika. Behandlingen sker i kurer, där kombinationen av cytostatika tas under några veckor eller en månad. Sedan tas ett uppehåll mellan behandlingarna. Cytostatikabehandlingen kan kombineras med immunterapi. Biverkningarna efter cellgifter inkluderar illamående, kräkningar, infektionskänslighet eller blodbrist. 

Om cancern inte kan tas bort används palliativ vård, för att stanna upp sjukdomens utveckling så gott det går och underlätta symptom. Många kan då leva med sjukdomen under en lång tid.

Efter behandling

De som insjuknat i malignt melanom kan ofta leva livet som vanligt efter behandlingen. Återbesök kan krävas för att försäkra att du inte drabbats av ett återfall. Ärrvävnaden, omkringliggande hud och lymfkörtlar undersöks. Vid somliga tillfällen krävs cellprover och röntgenundersökningar. Om melanomet upptäcktes tidigt behöver du inte gå på efterkontroll. Kontrollera din hud på regelbunden basis och sök vård om du hittar nya förändringar i huden. Risken för återfall minskar med tiden. 

Bakomliggande orsaker

Malignt melanom drabbar hudceller som producerar pigmentet melanin, som skyddar oss från solens UV-strålning. Malignt melanom uppstår ofta efter att dina pigmentceller blivit skadade av solljus. Därför är det viktigt att skydda sig från UV-ljus. Somliga patienter drabbas av ögonmelanom, vilket är en sällsynt sjukdom och orsaken är okänd.

Den finns två riktlinjer som kan följas då du letar efter hudförändringar – den fula ankungen eller ABCDE-regeln. H.C. Andersens bok ”Den fula ankungen” har givit namnet till denna typ av riktlinje  som beskriver en fläck som ser annorlunda ut jämfört med dina andra födelsemärken. Det kan även vara en ny snabbväxande förändring som kommer efter du fyllt 40 år. Om du identifierar en sådan bör du söka vård. Vid ABCDE-regeln så är varje bokstav en förkortning av olika symptom på malignt melanom.

Asymmetri – oregelbunden form

Border – otydlig gräns

Color – blandade färger, som brun, svart, blå, röd, rosa och vit

Diameter – över fem millimeter i bredd

Evolution – förändring av födelsemärken eller leverfläckar

Undersök alltid hela din kropp. Ansiktet, öronen, huvudet med hjälp av en hårtork, halsen, bröstet, under brösten, armar, armhålor, armbågar, händer, naglar, benen, fötterna, under fötterna samt underlivet. Nacken, ryggen och skinkorna kan du undersöka med en spegel eller be om hjälp.

Var särskilt försiktig med solen om du har ljus hy, rött/blont hår, många och stora födelsemärken, ärftlighet, tar immunhämmande läkemedel och om du tidigare insjuknat i malignt melanom. Generellt sett så är en tidig upptäckt och behandling kopplat till ökat tillfrisknande.

Vid graviditet

Pigmentering är vanligt vid graviditet. På ansiktet, en mörk rand från naveln och ned samt mörka bröstvårtor. De här förändringarna är ofarliga. Om du upptäcker födelsemärken som växer eller har förändrats är det viktigt att söka vård. 

Om diagnosen malignt melanom ställs när du är gravid kan behandlingen startas ändå, men ibland blir det en anpassad form av vård. Ultraljud kan användas istället för undersökningar med PET-kamera och datortomografi. Fostret kan även skyddas från strålningen. Som gravid kan du både opereras och få cytostatikabehandling. Cellgifterna ges först efter graviditetsvecka 14. Graviditeten påverkar inte sjukdomens utveckling och överförs inte till ditt barn. Om cancern är snabbväxande eller om graviditeten inte är långt gången så kan läkaren rekommendera att du gör en abort. Om du insjuknar i malignt melanom när du är gravid får du hjälp av specialistmödravården.