Metastaser

Varannan till var tredje person med tjocktarmscancer eller ändtarmscancer drabbas av levermetastaser.


Om cancern sprider sig

levercancer

Tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern.

Cancern kan sprida sig, genom lymf- eller blodkärl, till andra delar av kroppen. Exempelvis till lungorna eller till levern. Om cancern hinner sprida sig så kallas dessa tumörer för dottertumörer, metastaser.

Tjocktarmscancer är den tredje vanligaste cancern i Sverige. Varannan till var tredje person som drabbas av tjocktarmscancer får även metastaser (dottertumörer) i levern.

Vid cancerdiagnos kontrolleras alltid metastaser

Efter att du har fått en cancerdiagnos så kontrolleras det alltid om den har spridit sig i kroppen. Därför undersöks bland annat levern och lungorna med ultraljud och skiktröntgen.

Kan metastaser botas?

För att behandla dottertumörer i levern krävs operation. Om det är möjligt med en leveroperation eller inte beror på hur mycket frisk lever som blir kvar efter operationen och var i levern cancern sitter. Det beror också på hur stor tumören är och om det finns flera tumörer.

Det är dock bara ett fåtal personer som kan botas med hjälp av operation. Därför sker den mesta av behandling med cytostatika. Med cytostatika kan sjukdomen kontrolleras. På så sätt kan symptomen dämpas och patientens liv kan förlängas.

I vissa fall kan cytostatika göra att tumören krymper och på så sätt möjliggöra operation av levern. I dessa fall, där operation är möjlig, kan cancern helt försvinna. Men detta endast om cancern inte har spridit sig någon annanstans.

Minska risken för återfall

Cytostatika innan och efter operationen kan minska risken för återfall. Metastaser i levern och lungorna är ett allvarligt tillstånd och cytostatikabehandling är därför viktigt att påbörja så tidigt som möjligt.

Om cancern kommer tillbaka

Även fast cancern försvinner så kan den komma tillbaka. Detta kan ske om tumörceller blivit kvar och börjat växa igen. Hur denna behandling ser ut beror på var de nya tumörerna sitter.