✕ Stäng

Skivepitelcancer

Skivepitelcancer är en typ av hudcancer som ofta visar sig i ansiktet, på hjässan (om du är tunnhårig) eller på ovansidan av händerna.

Emilie Karlson, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 augusti 2019

Skivepitelcancer – vad är det?

Som med alla former av cancer är skivepitelcancer orsakat av att cellerna blir skadade och börjar dela sig okontrollerat. Händer detta i huden innebär det att du har fått hudcancer.

Riskerna att insjukna i skivepitelcancer ökar när du blir äldre. Det är med andra ord mycket ovanligt att barn och ungdomar får denna typ av hudcancer. De allra flesta som blir sjuka i skivepitelcancer blir friska.

skivepitelcancer

Ett exempel på hur skivepitelcancer kan se ut.

Symptom

Skivepitelcancer visar sig oftast som en knuta eller fläck på huden och det är ovanligt att förändringen kliar. Knutan eller fläcken kan vara hudfärgad eller något blekröd och i vissa fall ha hårda fjäll.

Cancern sitter oftast i ansiktet (kanten på öronens ovandel, näsan, underläppen, kinderna eller pannan), på händernas ovansida eller på huvudet.

Behandling

Den absolut bästa behandlingen mot skivepitelcancer är att skydda dig mot solens farliga strålar. Med andra ord innebär detta att du inte bör vistas i solen den tiden på dagen som strålningen är högst, mellan klockan 11.00-15.00. Dessutom bör du ha hög solskyddsfaktor och skydda huden med tunna kläder.

Skulle du få ytlig skivepitelcancer finns det många olika metoder för behandling då cancern inte tagit sig under överhuden. Vid djupare skivepitelcancer opereras däremot förändringen i huden bort för att förebygga spridning.

Två olika typer

Det finns två olika typer av skivepitelcancer som har något olika utseende. Den ytliga formen som enbart angriper överhuden kallas för in situ. En annan form av skivepitelcancer kallas för invasiv och innebär att cancern har gått djupare ner till läderhuden.

Ljusa och rödhåriga

De personer som har mycket ljus hy och/eller är rödhåriga har en större känslighet mot solen. Detta för att det inte finns lika mycket pigment i huden, vilket medför ökad risk för att drabbas av hudcancer. Man har även kunnat se att sjukdomen är vanligare bland män än kvinnor. Det tror man beror på att män arbetar mer utomhus och därmed exponeras mer för solens strålar.

Kroniska sår eller sår som har svårt att läka kan också vara ett tecken på skivepitelcancer. Det bildas då en kant runt såret som höjs upp alternativt att det blidas en knuta i ett ärr.