✕ Stäng

Ny immunterapi godkänd för svår lungcancer

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett nytt läkemedel för behandling av lungcancer som inte kan opereras.

EU godkänner nytt läkemedel mot lungcancer

"Det är mycket välkomnande att det kommer en ny behandling för denna grupp av patienter eftersom behovet är så stort."

Här dör flest svenskar i lungcancer

Skillnaden i överlevnaden i lungcancer är stor mellan olika delar av landet. Det visar nya siffror som Cancerfonden tagit fram och som ingår i den årliga Cancerfondsrapporten.

Gilla oss och få...

...de viktigaste hälsonyheterna direkt i ditt Facebookflöde

Screening av lungcancer kan rädda många

Om fler skulle få screening vid lungcancer så skulle dödsfallen reduceras kraftigt. I Sverige skulle 500 liv per år kunna räddas. Detta skriver läkare och patientföreningen Lungcancerförbundet Stödet på DN Debatt.

Fler kvinnor dör i KOL

Antal kvinnor som dör i KOL har ökat med 40 procent de senaste 15 åren.

Antioxidanter kan förvärra cancer

Antioxidanter som ofta marknadsförs med att hjälpa kroppen att motverka cancer visas nu istället göra helt tvärtom. Detta enligt en studie från Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Om lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen. Nio av tio som drabbas är rökare. Varje år drabbas 3 500 personer i Sverige.

Olika typer av lungcancer

Småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer

Behandling av lungcancer

Det finns olika typer av behandling mot lungcancer

KOL

KOL är idag den femte vanligaste dödsorsaken i världen.

Symptom på lungcancer

Det vanligaste symptomet på lungcancer är hosta