KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, är en lungsjukdom som idag är den femte vanligaste dödsorsaken i världen. En halv miljon svenskar är drabbade och antalet ökar varje år.


KOL – svårigheter att andas

KOLKOL orsakas av att lungorna har skadats på grund av farliga partiklar och gaser. Detta innebär att luftrören är trängre än normalt vilket kan göra att det är svårare att andas. Vissa luftrör kan till och med vara stängda.

Rökare drabbas

De som drabbas av KOL är ofta rökare men KOL kan också bero på inandning av farliga partiklar och gaser i exempelvis arbetsmiljön. Rökare brukar drabbas av KOL efter 40-50 års åldern.

Symptom

Symptomen smyger sig sakta på och många tror att de drabbas av ständiga förkylningar eller att de helt enkelt blir äldre.

Vanliga symptom är:

  • Ständig hosta, ofta med slem
  • Ofta drabbas av infektioner i luftvägarna
  • Du tappar andan lättare än andra
  • Pipande eller rosslande ljud när du andas
  • Det känns trångt i bröstet
  • Försämrad kondition
  • Svullna fötter
  • Avmagring

Om du tror att du har KOL

Misstänker du att du har lungsjukdomen KOL ska du genast ta kontakta med en läkare. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto fler lungskador kan du förhindra. En läkare kommer då att göra ett lungfunktionstest (spirometri) för att kunna ställa diagnos och se hur långt gången sjukdomen är.

Behandling

Om du slutar att röka stoppar du utvecklingen, men den skada som finns går inte att reparera. Om du har svårt att andas kan du behöva behandlas med syrgas.