Nytt vaccin mot äggstockscancer får ok

Ett immunovaccin mot äggstockscancer blir godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten.


Vaccinet DPX-Survivac har nu fått tummen upp av EU, det meddelar det kanadensiska bolaget bakom vaccinet, Immunovaccine. Vaccinet verkar genom att aktivera och förstärka immunförsvaret och den cytitixiska t-cellseffekten mot celler som uttrycker survivin, och förstöra dem.

Läkemedlet är för tillfällen under utveckling i en nyligen avslutad Fas 1 prövning och enligt resultaten från den kliniska prövningen är vaccinet säkert och utan allvarliga sidoeffekter.

Myndigheten har även gett läkemedlet så kallad ”fast track-status” för underhållsbehandling av avancerad äggstockscancer samt behandling av cancer i äggledarna och bukhinnan, det skriver Läkemedelsvärlden.

Idag är 150 000 kvinnor drabbade av äggstockscancer i Europa, vilket innebär att det drabbar ungefär tre av 10 000 kvinnor. För att ett läkemedel ska få särläkemedelsstatus ska det inte vara aktuellt för fler än fem av 10 0000 personer.