Ditt vapen mot cancer är en grönsak

I två studier visar sig broccoli ha egendomliga egenskaper som skyddar dig mot en rad olika cancerformer och kan bli ett komplement i cancerbehandling.


I en studie i USA visar det sig att broccoli kan vara skyddande mot levercancer. En riskfaktor för levercancer är fetma, men det är inte genom viktminskning som broccoli verkar mot cancer. Istället kan aktiva ämnen i broccoli begränsa hur mycket fett som lagras i din lever, vilket minskar risken för skada på levern och tillslut levercancer.

Därmed läggs levercancer till listan på cancerformer som broccoli verkar skyddande emot. På listan står redan bröstcancer, prostatacancer och ändtarmscancer.

Men inte bara kan broccoli skydda dig mot cancer, om du trots allt drabbas kan broccoli öka effektiviteten av ditt läkemedel.

broccoliDet är redan känt att aktiva ämnen i vissa livsmedel kan påverka ett läkemedels effekt. Till exempel ska grapefrukt inte kombineras med vissa kolesterol-sänkande läkemedel eftersom de kan motverka varandra.

Nu visar forskare i Tyskland att det också kan fungera tvärtom. Aktiva ämnen i broccoli kan förstärka effekten av vissa läkemedel mot ändtarmscancer. När effekten av ett läkemedel ökar blir det möjligt att ge en lägre dos vilket i sin tur leder till färre biverkningar och komplikationer. I djurförsök räckte det med en tredjedel av den vanliga dosen läkemedel för att döda cancerceller om det gavs i kombination med de aktiva ämnena i broccoli.

Mängden aktiva ämnen från broccoli som behövdes var dessutom inte mer än du får i dig efter en vanlig måltid med broccoli. Med dessa resultat rekommenderar forskare att äta broccoli tre till fem gånger i veckan för att minska risken för flera sorters cancer.