Virusbehandling av cancer testas i människor

Uppsala-forskare har tagit fram en ny metod för att behandla cancer med virus.


tumor-och-virus

Exempel på virus under mikroskop (till vänster). Neuroendokrin cancer (till höger).

Forskare i Uppsala har fått grönt ljus av Läkemedelsverket att behandla patienter med neuroendokrin cancer med genmodifierade virus. Viruset är modifierat så att det angriper specifikt tumörceller och lämnar friska celler oskadade. I cancercellen förökar sig viruset tills de blir så många att cancercellen spricker. Då sprids viruset vidare för att döda fler cancerceller.

Den första kliniska studien kommer innefatta 12 patienter som får en successivt ökad dos för att se om behandlingen har några biverkningar. Behandlingen är specifik för neuroendokrin cancer vilket är cancer i hormonproducerande celler i kroppen som till exempel i bukspottskörteln.

Finansiering för projektet kommer till stor del från crowd-funding. Som uppmuntran att donera pengar till arbetet ingick en tävling. Behandlingen blir uppkallad efter den person som donerade mest. Det var den Schweiziske entreprenören Vince Hamilton som vann och behandlingen döptes ”AdVince” i hans ära.