C-vitamin som cancerbehandling, hur fungerar det?

C-vitamin har spelat en något tveksam roll inom cancerforskning men forskare i USA menar nu att det dåliga ryktet är ett resultat av att C-vitamin använts på fel sätt.


Just nu pågår en studie för att utvärdera om höga doser av C-vitamin ökar överlevnad för patienter med lungcancer och bukspottkörtelcancer.

Vid behandling med C-vitamin sker detta vanligtvis i form av ett piller som patienten sväljer. Men C-vitamin bör istället ges intravenöst, med en nål rakt in i blodsystemet menar forskare vid University of Iowa i USA.

Genom att gå förbi mage och tarmsystem kan man uppnå 100 till 500 gånger högre koncentrationer av C-vitamin i blodet. Det är kritiskt för att behandlingen skall fungera.

Tidigare studier har nämligen visat att sådana skyhöga koncentrationer specifikt kan ta död på cancerceller i möss. Men hur är det möjligt?

I den senaste studien visar forskare att C-vitamin lätt bryts ned och utsöndrar väteperoxid, vilket kan skada celler och DNA.

Skillnaden mellan cancerceller och friska celler

Det visar sig dessutom att cancerceller har mycket sämre förmåga än friska celler att städa bort väteperoxid. Därför är de speciellt känsliga för höga doser av C-vitamin.

Friska celler använder sig framförallt av enzymet katalas för att rensa bort väteperoxid och undvika skador. Forskare bakom studien menar att höga doser av C-vitamin kan bli en lämplig behandling av tumörer som har låga nivåer av katalas, och därför har låg motståndskraft mot väteperoxid.

Just nu pågår en klinisk studie för att utvärdera om höga doser av C-vitamin tillsammans med cellgift eller strålning ökar överlevnad för patienter med lungcancer och bukspottkörtelcancer.