Kan träning ersättas med ett piller?

Äntligen har forskare kartlagt hur träning skyddar mot cancer. Det kan leda till revolutionerande tekniker i framtiden.


Möss springer i ett hjulAtt träning skyddar mot cancer är väletablerat men exakt vilka mekanismer i kroppen som ligger bakom har varit oklart. Nu har danska forskare upptäckt att det är hormonet adrenalin som utlöses vid träning som ger den skyddande effekten mot cancer.

Forskarna har studerat möss som fick tillgång till ett motionshjul där de kunde springa hur mycket de ville och möss som bara hade sin bur att trampa runt i. Flera cancer-framkallande metoder användes för att se hur mössen stod emot lungcancer, hudcancer och levercancer. I enlighet med tidigare resultat drabbades mössen som tränade i lägre utsträckning av cancer. Bara 31% av de fysiskt aktiva mössen fick levercancer medan 75% av de möss som inte rörde på sig drabbades. Dessutom var hud- och lungtumörer omkring 60% mindre i storlek hos de aktiva.

Forskarna upptäckte att de fysiskt aktiva mössen hade större anstormning av immunceller i tumörerna som gjorde att de kunde begränsa tumörens tillväxt. Det var adrenalin, också kallat epinefrin, som tillkallade dessa immunceller. Genom att ge de ”lata” mössen en injektion av adrenalin kunde de minska tumörernas storlek med 61%.

Kan träning ersättas av ett piller med adrenalin i framtiden? Forskarna bakom studien vill inte föreslå att ett piller ska ersätta träning i vardagen eftersom träning har många positiva hälsoeffekter utöver adrenalin. Snarare kan det bli ett effektivt hjälpmedel för personer som är för gamla eller sjuka för att träna på en nivå som ger skyddande effekt.