Innovation & Forskning - Cancer

Stora skillnader i väntetid för cancerbehandling

Socialstyrelsen larmar i en ny rapport om stora regionala skillnader i väntetid för cancerpatienter. Personer med prostatacancer får vänta på behandling 70 dagar längre i Stockholm jämfört med Västra Götaland.

Så undviker du cancer enligt forskning

En sammanställning av 7000 studier visar hur du ska leva för att undvika cancer.

Information om vård hjälper unga som förlorar förälder i cancer

Unga som har förlorat en förälder i cancer påverkas på olika sätt beroende på vilken information som sjukvårdspersonalen har gett under förälderns sista vecka i livet, skriver Sveriges Radio.