Information om vård hjälper unga som förlorar förälder i cancer

Unga som har förlorat en förälder i cancer påverkas på olika sätt beroende på vilken information som sjukvårdspersonalen har gett under förälderns sista vecka i livet, skriver Sveriges Radio.


Unga personer som har fått otillräcklig information om sin förälders bortgång i cancer har mycket högre risk att drabbas av depression senare i livet. Detta visar en ny studie från Karolinska institutet.

”Det var så tydligt att många hade frågor kring vad som egentligen hade hänt. Om sjukvården verkligen försökt rädda föräldern, eller om man bara hade låtit det gå, utan att göra någonting”, säger Tove Bylund Grenklo, forskaren bakom studien, till Sveriges Radio.

Studien visar att om en ansvarig läkare har haft ett samtal med barnet nära förälderns bortgång där hen förklarar sjukdomen, behandlingen och varför inte behandlingen längre fungerar så ger detta en bättre psykisk hälsa för barnet i flera år efteråt.

Studien visar också att de personer som mådde allra sämst var de som bara träffade läkaren efteråt. De hade en sämre tillit till vården och en ökad risk för depression.

Läs artikeln på sr.se.