Stora skillnader i väntetid för cancerbehandling

Socialstyrelsen larmar i en ny rapport om stora regionala skillnader i väntetid för cancerpatienter. Personer med prostatacancer får vänta på behandling 70 dagar längre i Stockholm jämfört med Västra Götaland.

Redaktionen
Senast uppdaterad 1 november 2019

I en rapport har Socialstyrelsen för tredje året i rad kartlagt regionala skillnader på väntetid för cancerbehandling. Resultaten är de samma; fortsatt stora skillnader på väntetid mellan landstingen.

”Det är inte acceptabelt att väntetiden ska skilja så mycket beroende på var i landet man bor”, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

För tjocktarmscancer, som är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige får du vänta 40 dagar längre på behandling om du bor i Värmland jämfört med Dalarna.

Socialstyrelsen föreslår i pressmeddelandet att man ska fastställa gränser för antalet väntedagar.

”Oavsett om väntetiden har betydelse för patientens överlevnad eller inte så innebär väntan på utredning och eventuell behandling en stor oro och stress”, säger Lars-Erik Holm i pressmeddelandet.